Už podruhé kraj zpracoval materiál, kterým zlepšuje podmínky zdravotně postiženým

Krajský úřad Plzeňského kraje.

Koncepční materiál, který se věnuje vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v letech 2019 až 2023 už podruhé zpracoval Plzeňský kraj. Materiál se věnuje vytváření rovných příležitostí v přístupnosti staveb, dopravy, informací, vzdělání a zdravotní péči, v možnostech získat zaměstnání, v kulturním, sportovním vyžití a v dalších aktivitách pro lidi s postižením.

„Nový materiál je také Je také platformou pro komunikaci mezi krajskými politiky, úředníky a organizacemi lidí s postižením, řekl předseda krajské Národní rady osob se zdravotním postižením Miroslav Valina. Předchozí pětiletý dokument se podle něj podařilo naplnit z 90 procent, což považuje za úspěch.

„Podařilo se kompletně zmapovat zdravotnická zařízení provozovaná Plzeňským krajem z pohledu bezbariérovosti a dostupnosti například pro lidi na vozíku. Na to navázaly besedy ošetřujícího personálu se zdravotně postiženými, aby zdravotníci věděli, jak s nimi komunikovat a jak je mají ošetřovat s přihlédnutím k jejich konkrétním specifikům,“ popsal Valina.

Za úspěch lze považovat i to, že kraj ve svých vypisovaných tendrech pro provozování veřejné dopravy požaduje alespoň částečnou bezbariérovost vozů. Za pět let se podařilo zbavit bariér i některé zastávky veřejné dopravy, kraj podpořil instalaci desítek eurozámků na toaletách vhodných pro lidi s omezenou pohyblivostí v nemocnici či v obchodních centrech.

Radní Plzeňského kraje pro sociální oblast Zdeněk Honz (ČSSD) uvedl, že se do krajského plánu rozpracovaly oblasti a nejpalčivější problémy, kde má kraj reálnou možnost ovlivnit situaci. Pro další pětileté období si koncepční materiál vytkl několik cílů. Hlavní jsou čtyři priority, které kladou důraz na vzdělávání, informovanost, mobilitu a důstojný život zdravotně postižených. „Tím hlavním, co jsme si vytyčili, jsou terénní sociální služby na území Plzeňského kraje, kde zejména v těch venkovských oblastech kraj zaostal, nebo se nepohnul tak dopředu jako zbytek republiky,“ doplnil Valina.