Už nemusí odmítat děti. ZŠ a MŠ ve Starém Plzenci-Sedlec přistavila a zvýšila kapacitu

Horolezecká stěna je dominantou přístavby. Foto: M. Osvaldová

Novou přístavbou se může pochlubit Základní a mateřská škola ve Starém Plzenci-Sedlec. Díky ní dojde k navýšení kapacity mateřské školky a nebude tak nutné některé žádosti o přijetí dětí odmítat.

Město Starý Plzenec usilovalo o přestavbu už od roku 2014, kdy zpracovalo studii a další stupně projektové dokumentace. „S první žádostí na Ministerstvo školství jsme neuspěli, ale nevzdali jsme to a v další výzvě už jsme byli úspěšní,“ uvedla starostka města Starý Plzenec Vlasta Doláková.

foto: M. Osvaldová

Touto stavbou došlo k rozšíření kapacity základní i mateřské školy. „Mohli jsme uspokojit žádosti o přijetí předškoláků. Museli jsme občas odmítat přijetí do mateřské školy, protože ty dosavadní prostory nestačily,“ přiznala Doláková.

„Měli jsme kapacitu 43 žáků, jednu třídu plnohodnotnou a druhou jen na 15 žáků. Teď budeme mít plnohodnotné kompletní dvě třídy, které budou moci být naplněny každá na 28 žáků,“ uvedla ředitelka školy Anna Císařová.

foto: M. Osvaldová

Významnou část přístavby zabírá také prostor na hraní. Dominantou je pak lezecká stěna, kterou si chvíli po slavnostním otevření vyzkoušely desítky dětí. „Je to tu bezva, líbí se mi horolezecká stěna a tekutý písek,“ prohlásila sedmiletá Johanka.

Architekti celou přístavbu koncipovali tak, aby byla jakýmsi oknem do přírody. „Abychom mohli naplňovat naší dlouhodobou vizi vztahu k přírodě a pohybu. Okna nám dávají pohled do přírody a zároveň lezecká stěna a velký prostor nám dávají možnost se hýbat,“ vysvětlila Císařová.

Celkové náklady na realizaci činily zhruba 8 milionů, 6 milionů pokryla dotace a 2 miliony šly z rozpočtu města. Dalších zhruba 600 tisíc pak stálo interiérové vybavení.

Základní školu ve Starém Plzenci-Sedlec navštěvuje 85 žáků 1.-5. ročníku, v mateřské škole se pak nově otevřou dvě třídy s celkovou kapacitou 56 dětí.