Univerzita ocenila aktivní členy stávkových výborů plzeňských vysokých škol z roku 1989

Mezi devítkou oceněných byl i novinář Lubomír Smatana. Foto: ZČU

Devět lidí, kteří byli v listopadu 1989 aktivními členy stávkových výborů tehdejších plzeňských vysokých škol, získalo pamětní medaile na slavnostním zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). To se každoročně koná při příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Tradičně byli také představeni noví docenti a profesoři ZČU. Pamětní medaile převzaly také osobnosti, které významně přispěly k rozvoji ZČU.

„Před třiceti lety jsme se po mnoha dlouhých letech mohli svobodně nadechnout. Jako když otevřete okno v nesnesitelně zadýchané místnosti, pocítili jsme blahodárný příliv svěžího, čerstvého vzduchu, který nazýváme tím krásným slovem – svoboda,“ řekl v úvodu Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU rektor Miroslav Holeček. „To, že k tomuto přechodu do svobodného světa přispěli studenti a vysoké školy, je více než symbolické. Svoboda je pro vysoké školy významnou hodnotou, o kterou pečují a chrání si ji. Velmi dobře totiž víme, že jen svobodné bádání může přinášet ty největší objevy a že vysokoškolské vzdělávání vtěsnané do osnov či striktních omezení by brzy přestalo plnit svou roli,“ uvedl rektor ZČU.

Při slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU byli představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předal pamětní medaile 12 osobnostem, které přispěly k rozvoji ZČU. Dvě z těchto ocenění byla udělena in memoriam. ZČU také udělila jedno čestné uznání za mimořádné výkony v tvůrčí činnosti.

Pamětní medaile za významné společenské činy, které vedly k obnovení svobody, demokracie a právního státu na území bývalého Československa, převzali:

Tomáš Jícha (VŠSE), investiční analytik

Vladimír Dvořák (VŠSE), manažer

Jiří Podlipný, (LF UK), psychiatr

Leoš Motl (VŠSE), počítačový grafik

Lubomír Smatana (FPE), novinář

Marcel Hájek, (LF UK), chirurg

Martin Sichinger (FPE), spisovatel

Michal Šaman (FPE), terapeut

Vladimír Zindr (LF UK), plicní lékař

Noví profesoři ZČU:

Václava Lašová – jmenována profesorkou v oboru Strojní inženýrství na návrh Vědecké rady ZČU

Emil Vacík – jmenován profesorem v oboru Podniková ekonomika a management na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

Noví docenti ZČU:

Tomáš Glasberger – v oboru Elektronika

Michal Hajžman – v oboru Mechanika

Karel Kouřil – v oboru Strojní inženýrství

Václav Kubec – v oboru Strojní inženýrství

Jiří Martan – v oboru Strojní inženýrství

Jan Řeboun – v oboru Elektronika