Unikátní výukové sady zatraktivní fyziku žákům šesti středních škol v regionu

Ředitelka Gymnázia J. Š. Baara Jana Štenglová převzala kufřík pro své žáky od děkana FEL Zdeňka Peroutky

Kufříky s výukovými sadami EDUPix, obsahující detektory ionizujícího záření, převzali na krajském úřadě od představitelů Západočeské univerzity zástupci šesti gymnázií z Plzeňského kraje. Tyto školy podporují technické vzdělávání a jejich žáci budou moci provádět experimenty v oblasti částicové fyziky. Sady vyvinuli vědci ve výzkumném centru RICE Fakulty elektrotechnické ZČU ve spolupráci s oddělením fyziky Fakulty pedagogické ZČU. Zatraktivní fyziku žákům, učitelům i budoucím učitelům.

Ionizující záření vzniká například při radioaktivním rozpadu, lze je ovšem vytvořit i uměle. Široké využití našlo v lékařství (rentgenové paprsky) nebo výzkumu. O tom všem se gymnazisté dozvědí díky nové pomůcce, poznají druhy záření i částic, budou plnit připravená zadání. Zařízení využívá technologii vyvinutou v laboratořích Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN.

„Přáli jsme si přiblížit širší veřejnosti fyzikální instrumentaci, na které spolupracujeme s CERN a ÚTEF. Proto jsme navázali spolupráci s Fakultou pedagogickou, pro kterou je zařízení zajímavé i z pohledu výuky budoucích učitelů fyziky. Bohužel se nejedná o levnou záležitost, a  jsme tedy rádi, že Plzeňský kraj na laboratorní sady školám finančně přispěl,“ uvedl Pavel Turjanica za centrum RICE.

Výukový kufřík EDUPix

Výukové pomůcky získají Gymnázium Luďka Pika, Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám., Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích, Sportovní gymnázium Plzeň a Gymnázium a střední odborná škola Rokycany. Plzeňský kraj na jejich pořízení přispěl dohromady částkou ve výši 600 tisíc korun.

„V rámci spolupráce se Západočeskou univerzitou jsme sady EDUPix nabídli školám, o nichž víme, že se zaměřují na výuku fyziky více než jiné. Chceme totiž předmět zatraktivnit a motivovat žáky například i k tomu, aby si ho vybírali jako maturitní a při studiu na vysokých školách jim fyzika nedělala problémy. Zároveň chceme motivovat také učitele fyziky, aby výuku zatraktivňovali,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová (KDU-ČSL). Náměstkyně dodala, že atraktivní výuka může žáky nasměrovat i k tomu, aby se sami stali fyzikáři: „Učitelé fyziky momentálně patří k těm, kteří školám v Plzeňském kraji nejvíce chybí.“