Unikátní nález archeologů z Univerzity. V Itálii objevili část sochy císaře

foto: ZČU

Fragment ruky ze sochy životní velikosti z přelomu letopočtu nalezli při svém bádání členové katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU, kteří se účastní výzkumu zaniklé římské kolonie v Laziu blízko Říma. Podle Klary Preusz z katedry archeologie se jedná o naprosto unikátní nález, jaký se v této oblasti neobjevil desítky let.

foto: ZČU

Tým z Fakulty filozofické nalezl část sochy v minulém týdnu. „Kolena se nám rozklepala úplně všem. Byl to moment, který jsme si všichni přáli. Od roku 2010 na tomto místě bádáme, tohle byla satisfakce. Svolali jsme každého, kdo na výzkumu pracoval i ve vzdálenějších koutech,“ uvedla Preusz. Fragment ruky nalezli archeologové zhruba metr pod povrchem, v rohu původní místnosti.

Socha je z přelomu letopočtu a ztvárňovala někoho z císařů. „Pravděpodobně šlo o císaře Aurelia. Musíme ale fragment ještě prostudovat,“ upřesnila Preusz s tím, že nález skončí v italském muzeu.

Na to, proč město Castro Novum zaniklo, existuje několik teorií. „Podle předběžné datace mohly být na místě konflikty. Město se nacházelo ve výhodné pozici pro obchod a zemědělství, ale bylo tzv. na ráně. Nebo se rozšířily mokřady,“ dodala Klára Preusz. Celá oblast byla znovu osídlená až po druhé světové válce, kdy došlo k vysušení celé oblasti, a vznikla moderní přímořská zástavba letoviska.

Kromě vzácné sochy badatelé při archeologických pracích nalezli přes 120 mincí.