UMO1 nabízí nahrávku ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelé prvního městského obvodu v Plzni se usnesli na tom, že z jejich veřejných zasedání budou pořizovány zvukové záznamy. Obyvatelé, kteří se nemohli jednání zúčastnit, si je mohou přehrát na internetovém portálu obvodu. Kromě toho, že je zde zachyceno, co kdo na dané téma řekl, jsou tam i hlasovací tabulky. Ty ukazují, jak zastupitelé o jednotlivých bodech hlasovali. První záznam je z veřejného zasedání 10. dubna 2019.