Uměleckou cenu města může získat muzikálový herec, malířka či režisér

ilustrační

Město Plzeň zveřejnilo nominace na Uměleckou cenu. Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let muzikálový herec Jozef Hruškoci, cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let akademická malířka Renáta Fučíková, cenu za celoživotní dílo umělecký šéf a režisér Divadla Alfa v Plzni Tomáš Dvořák, držiteli ceny Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury se stanou manželé Touschkovi a významnou kulturní událostí roku by měla být vyhlášena výstava Vilém Heckel 100 let, na níž se podílela Markéta Formanová.

Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let byla navržena pro Jozefa Hruškociho za roli Jerry Lukowski v muzikálu Donaha! a za roli Sweeney Todda v muzikálu Sweeney Todd – Ďábelský lazebník z Fleet Street. Sólista muzikálu je v angažmá v Divadle J. K. Tyla od roku 2011. Od té doby byl díky svému mimořádnému talentu obsazován do sólových rolí nejrůznějších charakterů. V roce 2015 byl za roli Ramgajz-tága v muzikálu Kočky oceněn Cenou ředitele DJKT za mimořádný umělecký výkon pro umělce do 30 let.

Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let by mohla získat Renáta Fučíková za projekt Dobrých 100. „Pod jejím vedením a ve spolupráci s historičkou Lenkou Křížovou vytvořilo celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni na 102 ilustrací pro pozitivní mapu sta let republiky. Finální produkty jsou encyklopedie a jedinečný soubor vzdělávacích karet,“ přiblížila Eliška Bartáková. Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad.

Cena za celoživotní dílo („síň slávy“) je určena Tomáši Dvořákovi. Loutkoherec a režisér (*1956), je synem známé české loutkářské osobnosti Jana Dvořáka (DRAK – Hradec Králové). Vystudoval v Hořicích Střední průmyslovou školu kamenickou, kde maturoval v roce 1975. O čtyři roky později absolvoval obor loutkoherectví na Katedře loutkářství DAMU. Poslední rok studia působil celý ročník v plzeňském Divadle Alfa. Tomáš Dvořák pak v souboru zůstal. Dnes patří ke kmenovým tvůrcům Alfy a je jejím uměleckým šéfem a režisérem. Svými režiemi nasbíral úspěchy na dlouhé řadě zahraničních festivalů, znají jej možná více lidé po celém světě než v Plzni. Jeho inscenace Jéminkote, Psohlavci, JAMES BLOND či Tři mušketýři dnes odborníci a kritici řadí již do zlatého odkazu českého loutkářství a i jeho činnost zcela jistě přispěla k tomu, že právě v loňském roce české loutkářské umění bylo zařazeno do celosvětového kulturního odkazu UNESCO. Do současnosti v Divadle Alfa vytvořil přes 70 režií.

Cenu „Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury“ navrhuje komise udělit manželům Touschkovým, kteří již v minulosti několikrát poskytli Divadlu J. K. Tyla finanční dar. V roce 2018 se stali platinovými mecenáši divadla. Manželé jsou dlouholetými abonenty a plzeňské divadlo považují za symbol kultury ve městě. Svou láskou ke kultuře a zájmem o ni jsou příkladem pro své okolí.

Cena za významnou kulturní událost roku je navržena Markétě Formanové za projekt Vilém Heckel 100 let. Pro rok 2018 připravila Markéta Formanová Plzeňanům dvě zcela výjimečné výstavy, které se vázaly k osobnosti tohoto významného fotografa. Výstava na venkovních panelech ve Smetanových sadech obsahovala Heckelovy velkoformátové fotografie krajin i ukázky jeho reklamní práce, k vidění byla na přelomu května a června. V říjnu na ni navázala tematicky stejná, ovšem obsáhlejší expozice v prostorách Západočeského muzea v Plzni. Množství fotografií a informačních panelů doplnily osobní předměty z fotografovy pozůstalosti, sportovní i fotografické vybavení, rukopisné záznamy a korespondence. Vzpomínky pamětníků zprostředkoval videozáznam. „Markétě Formanové můžeme děkovat za shromáždění a utřídění velkého množství zajímavých dokumentů i předmětů ze soukromých nebo rodinných sbírek. Nezapomenutelná byla i příležitost k setkání s dcerou Viléma Heckela, fotografkou Helenou, při vernisáži,“ přiblížila Květuše Sokolová, vedoucí magistrátního odboru kultury.