Ubývání vody v Boleveckých rybnících pokračuje

foto: V. Čermák

Kvalita vody, např. ve Velkém Boleveckém rybníku je i v závěru léta na vysoké úrovni, je prostá sinic a to i díky každodennímu kosení vodních rostlin kombajnem Bolek, což je dle slov vedoucího Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richarda Havelky ve srovnání s obdobnými rybničními vodními plochami unikátní.

Ale proces ubývání vody pokračuje  Není se co divit, tolik potřebné srážky nepřichází a jak už jsme dříve uváděli, prameny a potoky, které dříve zásobovaly boleveckou soustavu rybníků vodou postupně vysychají, včetně pramenů v oblasti Petrovky a Klenovce pod vrchem Krkavec.

Klesání hladiny Velkého Boleveckého rybníka se díky poklesu teplot, zejména nočních, sice zpomalilo a jestliže v měsíci červnu klesala hladina vody v Boleváku  týdně o 5 cm, v současné době jsou to opět původní 3 cm. Přesto, jestliže v červnu byla hladina vody 35 cm pod přelivem, kde by měla přepadat, což se naposledy stalo na jaře 2017, je už nyní, koncem měsíce srpna, hladina vody 69 cm pod přepadem.  To vše se projevuje na plážích, v některých místech voda ustoupila o dalších několik metrů, což platí i o známém ostrůvku s mohylou.

Z ostatních hlavních rybníků bolevecké soustavy, která je starší než jihočeská, je na tom nejhůře Senecký rybník, který se nedaří naplnit po jeho úpravách a vyčištění dna a tím prakticky téměř nic neodtéká do bolevecké soustavy. Úbytek vody je patrný i na Šídlovském a Třemošenském rybníku.

Velkou fotogalerii najdete zde.

Pokles hladiny vody se netýká Kamenného rybníka, který ale nikdy nebyl přímou součástí bolevecké rybniční soustavy. Proto se mu také říká rybník nebeský, neboli je závislý hlavně na srážkách. Voda je zde velice dobrá a vhodná ke koupání, i když se známým mírně  rašelinovým zabarvením.