U hřiště v Radčicích jsou nebezpečné stromy, budou odstraněny

ilustrační

Areál TJ Radčice, z. s. byl vybudován před více jak 80 lety a tvoří ho travnatá plocha bývalého fotbalového hřiště, dva tenisové kurty a budova tělocvičny. Okraje pozemku byly osázeny liniovým stromořadím. Občasná údržba pozemku nezabránila vzrůstu náletových dřevin a křovin. Vzrostlé stromy jsou již proschlé a poškozené, proto Tělovýchovná jednota Radčice požádala o dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně ve výši 84467 korun. Zastupitelstvo města Plzně danou částku schválilo.

„V letošním roce obnova areálu bude obsahovat odstranění náletových dřevin a vykácení proschlých, odumřelých stromů. Vynucené kácení ve stromořadí nahradí jednota novou výsadbou stromů, aby zachovali polohu a hustotu původního stromořadí. Stromy je potřeba pokácet i z bezpečnostního hlediska. Areál je navíc využíván dětmi z 31. mateřské a základní školy v Plzni, protože škola nemá vlastní tělocvičnu,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

TJ Radčice sdružuje více jak 250 členů, v příštím roce oslaví sto let od založení jednoty. Areál tvoří travnatá plocha bývalého fotbalového hřiště, dva tenisové kurty a budova tělocvičny. V roce 2015 došlo k rekonstrukci střechy tělocvičny, v roce následujícím byla provedena výměna a oprava podlahy. Areál TJ Radčice je využíván k řadě kulturních a sportovních akcí městského obvodu Radčice.