Turistů v kraji opět přibylo. Za půl roku jich přijelo téměř 383 tisíc

město Plzeň

Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí 2019 celkem 382 831 hostů, což představuje meziroční navýšení o 5,0 %. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili v období od ledna do června v Plzeňském kraji celkem 847 693 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,2 noci a průměrnou dobu pobytu 3,2 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali hosté z Německa.

do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 234 762 osob, z toho 39,5 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 60,5 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 7,2 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu návštěvníků ze zahraničí (o 10,8 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 2. čtvrtletí 2019 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 45 551, což bylo 48,9 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 241, tj. 6,7 %) a Slovenska (4 625, tj. 5,0 %).

Celková návštěvnost ve 2. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 vzrostla ve všech krajích ČR kromě kraje Vysočina, který zaznamenal pokles celkové návštěvnosti o 1,4 %. K regionům s největší dynamikou patřil kraj Olomoucký a Liberecký, kam přijelo o 12,4 % osob více, dále kraje Pardubický (o 11,0 %) a Karlovarský (o 9,8 %). V rámci Plzeňského kraje byl zaznamenán pátý nejvyšší nárůst.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2019 strávili celkem 504 672 nocí, což bylo o 5,6 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,2 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,2 dne.

Cestovní ruch v 1. pololetí 2019

Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí 2019 celkem 382 831 hostů, což ve srovnání s 1. pololetím 2018 představuje nárůst o 5,0 % a se stejným obdobím roku 2016 dokonce nárůst o 35,4 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. pololetí o 8,4 % více (ve srovnání s rokem 2016 dokonce o 43,3 %). Nerezidenti však tvořili pouze 39,5 % z celkového počtu hostů. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, kteří tvořili většinu hostů (60,5 %), a to meziročně o 2,9 % (v porovnání s rokem 2016 růst o 30,7 %).