Turistickou sezónu zahájí bezpečnějším provozem

    Těsně před začínající hlavní turistickou sezonou byly dokončeny rekonstrukce ulic Dr. Holuba a Masarykova ve Šťáhlavech. Motoristům, cyklistům i chodcům tak byl předán velmi pěkný dárek v podobě zcela nových komunikací a chodníků, které přispějí k bezpečnějšímu průjStahlavy-rekonstrukce_ulic3ezdu obcí. Opravu řídila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a financoval ji Plzeňský kraj. Celé náklady na stavbu ve výši 9 milionů korun přitom pokryje finanční podpora z EU – Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Projekt byl realizován ve spolupráci s obcí Šťáhlavy.

    Opravené ulice navazují na již dříve vybudovaný kruhový objezd a opravený úsek vede až ke křížení s celostátní železniční tratí Plzeň – České Budějovice. Plzeňský kraj investuje letos do silnic II. a III. třídy přibližně miliardu korun, přičemž více než třetinu pokryje finanční podporou z fondů Evropské unie, především ROP Jihozápad.