Tříletá snaha evropských sousedů

Výsledkem dvoudenního jednání  závěrečného partnerského fóra „Plzeňský kraj a Horní Falc – evropští sousedé“, o kterém jsme již informovali, je vybudování cyklotrasy EuroVelo 13 Stezka železné opony, která má v Plzeňském kraji délku 126 km. Jedná se o evropskou dálkovou cyklotrasu kopírující linii bývalé železné opony. V České republice prochází stezka územím čtyř krajů – Karlovarským, Plzeňským, Jihočeským a Jihomoravským (včetně dvou národních parků) a propojuje příhraniční oblasti těchto krajů s oblastí Horní Falce, Bavorska a dále Horního a Dolního Rakouska.

„Proznačením cyklotrasy na celém území ČR vznikl skvělý produkt ´nejen´ pro dálkovou cykloturistiku, která je v současnosti v oblasti cestovního ruchu novým trendem,“ uvedla při prezentaci projektu Klára Růžková z oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu PK. Slavnostní otevření EuroVelo 13 se skuteční v Bayerisch Eisenstein ve středu 11. června 2014. Dalšími představenými projekty na české straně byla například „Satelitní telemetrie chřástala polního“, projekt „Klidné příhraničí“ nebo „Enviromentálně šetrná gastronomie“.

Německá strana prezentovala projekty na téma „Předpoklady pro výstavbu větrné energie v česko-bavorském pohraničí“ nebo „Kulturní propojení Horní Falce a Plzeňského kraje“, jakož i aktuální dění v rámci česko-bavorské spolupráce například v oblasti urgentní péče.

„Naše partnerství, které funguje už 13 let, je důležitým stavebním kamenem při rozvoji vzájemných vztahů a přináší velmi pozitivní výsledky. Z příspěvků, které jsem vyslechl, mě zaujala dvě důležitá témata, a to projekt Klidné příhraničí a přeshraniční spolupráce zdravotní záchranné služby. Chceme se ke společnému prostoru stavět tak, že tu žádná hranice není, tak abychom tu mohli společně žít a společně si pomáhat, zmíněné projekty k tomuto přesně směřují,“ řekl   vládní prezident Horní Falce Axel Bartelt.