Tříkráloví koledníci navštívili městský úřad Plzeň 3

foto: ÚMO Plzeň 3

Tříkrálová sbírka je celostátním projektem, který pořádá Charita České republiky. Koledníky, doprovodné akce a distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity a to v mnoha případech ve spolupráci s farnostmi, školami nebo různými mládežnickými skupinami. Výtěžek této sbírky je pak určen na pomoc nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, handicapovaným a dalším sociálně slabým skupinám lidí.

V Plzeňské diecézi se konkrétně jedná například o podporu Domova pro matky s dětmi v tísni a Domova sv. Aloise pro osoby trpící demencí v Plzni, provozu Domova pro seniory a pomoc sociálně slabým žákům ze Základní školy v Mánesově ulici ve Stříbře, provozu Domova pro seniory sv. Pavla a noclehárny Byt sv. Lukáše v Rokycanech a desítky dalších.  Část sbírky dále podpoří projekty v rámci plzeňské diecéze a humanitární pomoc v zahraničí.

Jako již tradičně navštívili koledníci také Úřad městského obvodu Plzeň 3, kde se tak do sbírky zapojili zaměstnanci úřadu  spolu se starostou Davidem Procházkou a místostarosty Petrem Balounem a Stanislavem Šecem. Vedení obvodu koledníky přijalo a ti pak odcházeli z úřadu nejenom s finančním obnosem, ale i s drobnými dárky.