Tři nové silniční stavby pomohou už příští týden plzeňské dopravě

Nová část Domažlické ulice čeká na otevření

Hned tří nových silničních staveb se dočkají uprostřed příštího týdne motoristé v Plzni. Poprvé pojedou po nové zhruba 1120 metrů měřící přeložce silnice I/26 v Domažlická ulici, jejíž součástí je také most přes železniční trať a navazující kruhová křižovatka. Původní termín zprovoznění se plánoval na 1. července, ale technické komplikace s izolací mostu způsobily zpoždění. Plzeňské dopravě pomůže nový most, okružní křižovatka i přeložka části Domažlické silnice.

„Je to komplikace, ale naštěstí jsme díky kontrolnímu systému přišli na problémy včas. Závady by se jinak odstraňovaly za provozu a to by bylo mnohem obtížnější,“ uvedl Pavel Brůžek, prokurista společnosti Dopravní stavby Západ Swietelsky stavební.

Auta začnou po této komunikaci jezdit zřejmě ve středu 10. července.

Přeložka Domažlické ulice a okružní křižovatka jsou již v procesu předávání do předčasného užívání. Na nadjezdu se ale při pokládce poslední asfaltové vrstvy objevily nedostatky z minulosti, kdy se izoloval, a nyní se tyto práce provádí znovu.

Silniční stavby jsou součástí třetí etapy modernizace železničního uzlu v Plzni a stavebně patří k nejnáročnějším. Slavnostní zprovoznění se ale nechystá. „Po schválení technické způsobilosti odstraníme bariéry a začne se jezdit po novém,“ dodal Pavel Brůžek. Silniční přeložka má dva jízdní pruhy, k nimž lze v budoucnu přidat další dva.

Nové komunikace a nadjezd odstraní řadu let kritizovaný železniční přejezd na Domažlické, který komplikoval dopravu. Umožní také provoz trolejbusů po Domažlické ulici až na Borská pole a později elektrifikovat trať, která se stane tranzitní železniční tepnou do Bavorska. Už v červenci na ně ale bezprostředně naváže přeložka části domažlické trati do nové polohy, na níž vznikne bezbariérová železniční zastávka Plzeň – Skvrňany. Zprovozněn už byl také rekonstruovaný most v Břeňkově ulici, podzemní kolektor pro inženýrské sítě nebo Zátišský kanalizační sběrač.