Trasu Klatovy-Plzeň-Beroun budou obsluhovat modernější vlaky

foto: M. Osvaldová

Pohodlné sedačky, klimatizaci či připojení k wi-fi. To vše nabídnou nové moderní vlaky, které budou od prosince roku 2021 jezdit na lince Klatovy–Plzeň–Beroun. Plzeňský kraj podepsal smlouvu se zástupci Českých drah, které nové vlaky nakoupí a budou na této trati zajišťovat provoz.

Cestující na lince P2 budou moci využít průjezdu vlaku přes hlavní nádraží až do zastávky Plzeň zastávka a rychleji se tak dostat do centra města nebo na spoje MHD. Pro některé může být výhodná možnost vystoupit z vlaků také v městské části Plzně Doubravka. Podle hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda jde v kraji o historicky první úspěšné nabídkové řízení vedoucí k uzavření smlouvy na 15 let. „Takových úspěšných soutěží v republice ještě mnoho neproběhlo. Zároveň jde o první soutěž na nová vozidla v elektrické trakci vůbec. Osobně mám velkou radost, že se nám daří výrazně zvyšovat kvalitu nabízených služeb ve veřejné dopravě. Jsem přesvědčen, že veřejná doprava má do budoucna velký potenciál a že nové cestující získáme právě vyšší kvalitou služeb, tedy dostatečnou nabídkou spojů a moderními vozidly,“ prohlásil Bernard.

foto: PK

Plzeňský kraj na provozovatele vlaků na lince P2 Klatovy–Plzeň–Beroun vypsal na konci roku 2018 veřejnou zakázku. Do nabídkového řízení se přihlásili dva účastníci – České dráhy a RegioJet. Společnost RegioJet však musela být vyloučena pro nezajištění nabídky. „Dodavatel nových vozidel pro tuto linku vzejde z veřejné zakázky na dodávku až 50 elektrických jednotek s kapacitou 160 míst. S výrobcem už brzy uzavřeme rámcovou smlouvu a vozidla pak budeme odebírat podle aktuální potřeby. Mezi prvními to bude právě 11 jednotek pro Plzeňský kraj. Půjde typově o podobné jednotky, které od loňského prosince nasazujeme na linku Plzeň–Horažďovice předměstí,“ potvrdil předseda představenstva a generální ředitel ČD Miroslav Kupec.

Krajský náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek potvrdil, že se cestující nemusí bát zdražení lístků právě kvůli tomu, že půjde o modernější vlaky. „Kraj se do budoucna chystá zavést vlastní integrovaný přestupní tarif. Proto je smlouva uzavřena v tzv. režimu „brutto“, kdy rizika spojená s výší tržeb z jízdného přebírá kraj,“ upřesnil Čížek. V prvním roce se bude jezdit za cenu 219,50 Kč/vlkm.