Trampolína nebo pískoviště. Plzeňští bezdomovci se vyspí všude

foto: ÚMO Plzeň 3

Městský obvod Plzeň 3 spravuje na svém území 91 dětských hřišť včetně herních prvků a k tomu velké množství laviček sloužících občanům k příjemnému posezení a odpočinku. Kromě dětských hřišť se obvod stará o 73 veřejných dětských pískovišť včetně pískovišť v mateřských školkách. Pro obvod je prvořadým kritériem bezpečnost a funkčnost všech dětských zařízení, tedy i pískovišť, a to je samozřejmě náročné zejména na opravy, výměnu písku, údržbu a pravidelné bezpečnostní kontroly detektorem kovů. A to stojí nemalé peníze, říká David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3.

V poslední době se však množí případy, že dětská hřiště s herními prvky využívají osoby bez domova jako noclehárnu. Prostory hřišť nejenom znečišťují, ale i poškozují. Příkladem může být třeba terénní trampolína v Adelově ulici na Borech, která byla opakovaně poškozována a často sloužila i jako místo pro přenocování. Osoby, které zde přespávaly, byly pracovníkem obvodu, který má na starost kontrolu dětských hřišť, vyhnány, nicméně po těchto opakovaných excesech bylo rozhodnuto o přemístění trampolíny mezi dětské prvky do Škodalandu.

„Určitě nemíníme rezignovat na umisťování dětských herních prvků v našem obvodě. Spolu s Městskou policií Plzeň tedy připravujeme akce, které by měly ochránit dětská hřiště před nežádoucími návštěvami“, doplnil David Procházka.

Stížností občanů na problémy s bezdomovci řeší i Městská policie Plzeň a to několik denně, především teď v letním období. „Zejména jde o záležitosti veřejného pořádku, kdy svým jednáním obtěžují ostatní, žebrají, různě se povalují na lavičkách a dělají nepořádek. Snaha o řešení jejich prohřešků ze strany strážníků městské policie je maximální. Hlídky městské policie se snaží, aby bezdomovci udržovali čistotu a pořádek, snaží se je donutit k úklidu nepořádku, který mají často kolem sebe a jehož jsou původci“, informuje Jana Pužmanová, mluvčí Městské policie Plzeň

V parcích a na dětských hřištích řeší Městská policie také problémy s adolescenty, kteří jsou mnohdy hluční, popíjí zde alkohol, případně kouří cigarety, přestože kouření na dětských hřištích je od konce loňského května striktně zakázáno. „Městská policie uvítá jakoukoli informaci občanů na lince 156 o nevhodném chování jakýchkoli osob na dětských hřištích“, dodává Jana Pužmanová.

Také Policie České republiky dohlíží v Plzni nejen na bezpečnost osob, ale chrání i majetek. Dlouhodobě preventivně působí v zatížených lokalitách centra města, kde je velká koncentrace osob, zejména maminky s dětmi využívající nejen místní dětská zařízení.

„Nejen policisté pořádkové jednotky, ale i policisté z oddělení služební kynologie a místního obvodního oddělení prochází problematickými místy jako je např. Mlýnská strouha a sadový okruh“, říká Veronika Hokrová, mluvčí Městského ředitelství policie Plzeň.

Zde dochází k pravidelným a častým kontrolám, jejichž cílem je zvýšení pocitu bezpečí občanů v odpočinkových zónách města a případné protiprávní jednání řeší policisté bezodkladně. Dále policisté monitorují častý výskyt lidí bez domova na CAN nebo v parku za nákupním centrem Plaza. „Mezi další problematické lokality paří Štefánikovo náměstí a Borský park, které monitorujeme a případné protiprávní jednání opět řešíme s lidmi bezodkladně“, doplnila Veronika Hokrová.

Městský obvod Plzeň 3 vítá spolupráci s občany, se kterými konzultuje a řeší podněty, např. žádosti o umístění nových laviček. Z výše uvedených důvodů provádí obvod na žádost společenství vlastníků i demontáž laviček, na kterých osoby bez domova přespávají. Nicméně to ale neznamená, že obvod bude ustupovat před touto skutečností a na úkor řádných občanů a jejich potřeb. Naopak, v nejbližší době se budou na zkoušku instalovat nové lavičky z drátěného programu, které svojí konstrukcí zamezí přespávání nepřizpůsobivých osob.