Tradiční vítání nových plzeňských občánků pokračuje

foto: ÚMO Plzeň 3

Pro nově narozené občánky i nadále Úřad městského obvodu Plzeň 3 zajišťuje slavnostní vítání v obřadní síni plzeňské radnice. „Vítání občánků zajišťují jednotlivé úřady městských obvodů dle trvalého bydliště dítěte, kterým je zpravidla trvalé bydliště matky. Náš obvod zahájí letos vítání občánků již 17. ledna v 16.00 a 16:45 v obřadní síni plzeňské radnice,“ informuje místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Stanislav Šec.

Žádost rodiče naleznou na webových stránkách úřadu. „Vyplněnou žádost je třeba odevzdat do dvou měsíců od narození dítěte v podatelně Úřadu městského obvodu Plzeň 3, nebo ji zaslat poštou,“ dodal David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu, který se sám ujme úvodního letošního vítání.

Poslední termín vítání je v červnu, ale bude se samozřejmě pokračovat hned po prázdninách, takže další obřad bude už v září.