Tradice dodržena. U Národopisného muzea Plzeňska už stojí májka

foto: V. Čermák

Stavění Máje na nádvoří Národopisném muzeu Plzeňska volně navázalo na vítání jara s vynášením Morany, které se 15. dubna díky pěknému jarnímu počasí letos opravdu vydařilo. I ve čtvrtek odpoledne panovalo pěkné, teplotami už dokonce letní počasí.

V programu, který uvedl vedoucí Národopisného muzea Plzeňska Michal Chmelenský, vystoupil nejdříve dětský folklorní soubor Boleváček. Po nich pak vystoupily folklórní soubory Mladinka a Mladinečka.

Pro návštěvníky bylo zaměstnanci muzea připraveno originální občerstvení – polévka česnečka a čerstvý chléb. Po sehrání inscenace, která podle národopisného sběru v obci Dýšina názorně ukázala tehdejší zvyky a setnutí žáby katem, následovalo posezení u táborového ohně s opékáním buřtů s členy plzeňského Junáka, ze 45. oddílu skautů ze střediska ICHTIS.

Tradice stavění májí je oslavou jara a nově probuzeného života přírody po končící zimě. Na venkově byl tento zvyk původně spjat se Svatodušními svátky a až v průběhu 2. poloviny 19. století se přenesl do podvečera posledního dubnového dne. Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května byla odedávna připisována nadpřirozená moc a spojena byla především s vyháněním čarodějnic. O této noci stavěli chlapci na důkaz své lásky vyvoleným dívkám před domy opentlené břízky. Na návsích bývaly stavěny také velké tzv. babské máje. Slavnost bývala ukončena druhého dne obřadnou hrou na Krále a stínáním kohouta, ale někde třeba i stínáním například žáby, jak to bylo znázorněno ve zmíněné inscenaci.

Více fotek si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.