TOP 09: Na silnicích prvních tříd má zůstat nulové mýtné!

Foto: M. Osvaldová

S plánovaným zavedením mýta na některých silnicích první třídy nesouhlasí politici z TOP 09. Obávají se, že dojde k výraznému nárůstu dopravy na některých nezpoplatněných hlavních tazích a s tím budou spojeny další komplikace. Trvají na dodržení dohody, kterou v minulosti přislíbil dnes již bývalý ministr dopravy Daniel Ťok (za ANO) a to, že na že na silnicích prvních tříd nebude zavedeno mýto.

Jako velký problém vnímají situaci komunální politici větších měst. Těm hrozí, že změna intenzity dopravy na příjezdech do města zkomplikuje dopravu i v krajských metropolích, protože hlavní tahy městem nejsou na takovou změnu projektovány. Všeobecně se očekává dopravní kolaps na silnicích nižších tříd způsobený tím, že kamiony budou objíždět zpoplatněné úseky.

„Požadujeme, aby byla dodržena dohoda a na silnicích první třídy zůstala nulová sazba mýta. V případě, že tato dohoda nebude dodržena, je jediným dalším řešením zavést mýto na všech silnicích první třídy. Takovou variantu však nepreferujeme, protože je stále velké riziko, že řidiči budou hledat nezpoplatněné trasy a tranzitní doprava se z části přesune na silnice druhých nebo dokonce třetích tříd,“ uvádí náměstek primátora Plzně pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09).

U menších měst hrozí neúměrný nárůst tranzitní dopravy, pokud přes ně vede silnice první třídy, která však nemá být zpoplatněna.

„Dopravní situace v Přešticích už nyní není dobrá, intenzita provozu na hlavním tahu z Klatov do Plzně je velmi vysoká. Co by se však stalo ve chvíli, kdy by bylo zavedeno mýto na silnicích z Folmavy do Plzně a z Českých Budějovic do Plzně si raději nechci ani představovat. Znamenalo by to totiž, že bychom zůstali na jediném nezpoplatněné silnici první třídy, která vede od jihu do Plzně a jezdily by přes nás všechny kamiony, které by chtěly ušetřit za mýto. To je naprosto nepřijatelné a podniknu cokoli, co by takovému nesmyslnému zatížení našeho města dopravou mohlo zabránit,“ říká starosta Přeštic Karel Naxera (TOP 09).

Zavedení mýta na silnicích první třídy bude podle politiků z TOP 09 pohromou nejen pro regionální dopravu, ale také pro kvalitu silnic druhých i třetích tříd a pro obecní a krajské rozpočty. Uvažovaný navýšený výběr mýta podle jejich stanoviska těžko může pokrýt zvýšené náklady na opravy a údržbu „dvojek a trojek“, navíc opravy silnic druhých a třetích nejsou v kompetenci státu. Starají se o ně kraje.