Toky vráceny zpět do historického koryta

Správa Národního parku Šumava dnes slavnostně „otevře“ obnovené úseky Žlebského a Jedlového potoka, které byly z napřímených kanálů vráceny zpět do svého historického koryta. Jedná se o jeden z mnoha projektů, který má za úkol napravit činnost našich předků, kteří takto odvodňovali Šumavu.

„Součástí slavnostního otevření bude  v 11 hodin prohlídka revitalizovaného toku přímo v terénu. Účastníci se tak seznámí s projektem přímo za přítomnosti ředitele Správy NP Šumava Pavla Hubeného a také Ivy Bufkové, která má revitalizace v NP Šumava na starosti už od 90. let.  Dozví se mimo jiné, co všechno už se v tomto ohledu stačilo udělat a také to, jaké jsou další plány. Mluvit se bude i o přípravě velkého projektu, pomocí kterého bychom měli do pěti let zrevitalizovat přes tisíc hektarů rašelinišť a mokřadů,“ uvedl tiskový mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Sraz dnešní akce pro všechny zájemce je v 10:45 na parkovišti před obcí Dobrá u Volar, poté je přesun na lokality (ca 0,5-1km do údolí pod obcí).

Systematická revitalizace rašelinišť, mokřadů a vodních toků na území národního parku Šumava, která začala v roce 1999, pokračuje i nadále. Správa Národního parku Šumava začala s revitalizacemi v roce 1999 na Kamerální slati nedaleko Roklanské chaty. Od té doby obnovila 590 hektarů rašelinišť a bylo zablokováno na 62 kilometrů odtokových kanálů.