Tohle je ona! Piráti zveřejnili úplné znění koaliční smlouvy

Zdroj foto: Piráti Plzeňský kraj

Koaliční smlouvu o nové vládě v Plzeňském kraji podepsala společně Uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09 11. listopadu. Na čem se všechny strany dohodly? Co je prioritou? Kdy a kdo může smlouvu vypovědět? Piráti teď zveřejnili na svých stránkách kompletní znění.

„Nemyslíme si, že přílišná transparence škodí. Proto vám přinášíme kompletní znění krajské koaliční smlouvy, kterou najdete v našem registru,“ uvedli Piráti.

Smlouva o koalici obsahuje personální obsazení rady, výbory či hlavní priority kraje. Tou hlavní je zdravotnictví, kde se mimo jiné všichni zavázali k tomu, že budou zachovány krajské nemocnice v majetku Plzeňského kraje a nedojde k privatizaci nebo prodeji žádné z šesti krajských nemocnic. Nové vedení se také zavázalo k okamžitému řešení situace ohledně nemocnice v Sušici. Do 30. června roku 2022 bude zrušen Zdravotnický holding Nemocnic Plzeňského kraje, spolupráce a koordinace přitom bude zajištěna jiným způsobem.

Výběr dalších priorit kraje:
Školství:
-Bude pokračováno v opravách a rekonstrukcích objektů krajských škol.
-Podpora venkovských škol či technického vzdělávání.
Sport:
-Budeme nadále rozvíjet a podporovat Sportovní gymnázium.
-Budeme pokračovat v dlouhodobém projektu výstavby multifunkčních hřišť v obcích.
-Podpoříme přípravy výstavby multifunkční a atletické haly v Plzni.
Kultura:
-Vedení Plzeňského kraje bude aktivně hledat zdroje pro výstavbu Západočeské galerie v lokalitě U Zvonu v minimální výši 40 procent z předpokládané částky na výstavbu včetně interiérů. Bez zajištění této částky nebudou na výstavbu galerie vynakládány žádné finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje.
Ekonomika:
-Zajistíme vyrovnané hospodaření s využitím překlenovacích úvěrů a zůstatku z minulých let na předfinancování a kofinancování investičních akcí.
Životní prostředí a regionální rozvoj:
-Vypracujeme regionální strategii adaptačních opatření pro území Plzeňského kraje, která vymezí problémové oblasti z hlediska zadržování vody v krajině a stanoví vhodná vodohospodářská opatření pro realizaci.
-Zřídíme fond proti suchu a pro zadržování vody v krajině
-Podpoříme farmy rodinného typu
Doprava:
-Dopracujeme a schválíme koncepci rozvoje silniční a železniční sítě a její naplňování, například hledání zdrojů na stavbu Napojení severního Rokycanska na D5.
-Schválíme koncepci rozvoje cyklodopravy a zajistíme její postupné naplňování.
Sociální služby:
-Budeme pokračovat v modernizaci sociálních zařízení.
-Navýšíme kapacity v pobytových zařízeních na území Plzeňského kraje o 150 lůžek.
-Zajistíme projekt Seniorská karta.
Digitalizace:
-Zveřejníme rozklikávací rozpočet na webových stránkách kraje včetně pravidelné aktualizace.

Pokud se chcete podívat na celé znění koaliční smlouvy, můžete ji najít na stránkách Pirátů.