Tisícovka lidí protestovala proti budování úložiště jaderného odpadu

Proti úložišti jaderného odpadu protestovali i motorkáři

Proti plánované stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu i proti průzkumům lokality Březový potok na Klatovsku protestovala v sobotu v Kvášňovicích asi tisícovka lidí. Svůj podpis pod petici, kterou obdrží společně s vysvětlujícím dopisem ministerstvo průmyslu a Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), podepsali obyvatelé okolních obcí, rekreanti i další sympatizanti.

Celkem 38 skupin účastníků akce se také vypravilo na 25 kilometrovou trasu štafety, která vedla po pomyslném obvodu zvažované stavby úložiště. To by v podzemí zabralo plochu asi 300 hektarů a na povrchu 19 hektarů. Štafetu lidé zdolávali na kolech, motorkách i pěšky.

Start štafety v Kvášňovicích

„Nechceme náš nádherný kraj prodat, i když nám nabízejí miliony. Jsme tady dnes pro budoucnost našich dětí,“ uvedl na diskuzi s občany starosta Chanovic Petr Klásek. Ten je jedním z organizátorů protestů a první mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, kterou v roce 2016 založily obce a spolky z celé ČR. Protestní akci podpořila svojí přítomností také krajská radní pro oblast životního prostředí Radka Trylčová (ODS). „Plzeňský kraj je stále na straně obcí a odmítá aroganci státu i nekomunikaci SÚRAO s obcemi i krajem.“

„Cílem protestu bylo upozornit na jednání státních institucí. Proti snaze státu provádět zde průzkumy a následně budovat úložiště společně protestovaly všechny dotčené obce, jednalo se o Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor. To stejné zde podporovali zástupci Horažďovic, Nepomuku a občanské sdružení JODN Pačejov. Naprostá většina obyvatel z lokality se záměrem státu nesouhlasí,“ konstatoval chanovický starosta Klásek.

Předávka štafety v Pačejově

Nesouhlas s budováním úložiště jaderného odpadu vyjádřili shrnuli jeho odpůrci do tří bodů. Stát podle nich nerespektuje názor obyvatel a samospráv v obcích ohrožených výstavbou úložiště. Dále stát postupuje nekoncepčně a směrem k obcím nátlakově. Obce proto žádají o vytvoření zákona, který se bude odpovědně zabývat touto dlouhodobou a ojedinělou problematikou v ČR. Není ani dobře zdůvodněné, zda uspěchaná varianta směřující k jedinému řešení – definitivnímu uschování jaderného odpadu pod zem – je ta nejlepší a bezpečná.

Šest měst a obcí u Horažďovic a město Horažďovice požádaly koncem března dopisem ministryni průmyslu Martu Novákovou (za ANO) o to, aby jejich lokalitu vyřadila z výběru pro zvažované úložiště. Všem obcím chybí od počátku zákonná práva, jasná a závazná pravidla celého procesu a smysl nenávratného způsobu ukládání jaderného odpadu. „Od roku 2003 už je na ministerstvu 12. ministr, který se ani nemůže stačit seznámit s touto problematikou,“ uvedl na diskuzi s občany Klásek. Dodal, že obce už odmítají dále jednat se SÚRAO, protože jí nedůvěřují, cítí se manipulovány a jednat už hodlají jen s ministerstvem průmyslu.

Start štafety cyklistů

Starostové i občané z oblasti si stěžovali na dlouhodobou nejistotu a nicnedělání ze strany státu, který koncem ledna znovu odložil rozhodnutí o snížení počtu uvažovaných míst v ČR z devíti na čtyři. Podle starostů není reálný zájem problém vyřešit, protože se mohou na další průzkumy a studie stále čerpat peníze z energetického účtu, v němž jsou miliardy korun.

SÚRAO podle své mluvčí Lucie Steinerové pokračuje v hledání místa. „Cílem pro letošní rok je dokončení geofyzikálních, tedy povrchových a výzkumných prací ve všech lokalitách pro zajištění co nejobjektivnějších dat,“ řekla mluvčí. Po jejich vyhodnocení zpracuje SÚRAO v první půlce příštího roku návrh pro vládu k zúžení počtu lokalit.

Starostové při společném prohlášení.

Úložiště má začít fungovat od roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají dosáhnout asi 111 miliard korun. Mezi zvažované lokality patří kromě Březového potoka poblíž Horažďovic také Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Kraví hora na Žďársku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren – Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína. Finální lokalita má být vybrána v roce 2025.