Termín odevzdání přihlášek na ZČU v Plzni se blíží. Většina fakult ho má na konci března

ilustrační foto

Ještě více než dva týdny mají zájemci o studium na Západočeské univerzitě k podání přihlášek. Většina fakult přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do konce března, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní až do 15. dubna. Uchazečům je nově k dispozici přehledný katalog oborů na webových stránkách ZČU.

Fakulta ekonomická, Fakulta filozofická, Fakulta pedagogická, Fakulta právnická a Fakulta zdravotnických studií mají termín pro odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských a magisterských programů stanoven na 31. březen 2019.

Na technické fakulty ZČU je možné se hlásit i později. Fakulta elektrotechnická přijímá přihlášky k bakalářskému a magisterskému studiu do 15. dubna 2019, Fakulta strojní přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 15. dubna a k magisterskému studiu do 31. května. Fakulta aplikovaných věd přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 31. března, a k navazujícímu magisterskému studiu do 8. června.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara měla termín odevzdávání přihlášek k bakalářskému studiu už 30. listopadu 2018. Ke studiu navazujících magisterských oborů se uchazeči mohou hlásit až do 30. dubna 2019.