Technický náměstek primátora se přel s místostarostou MO Plzeň 3 o dodržování „popelnicové“ vyhlášky

foto: plzen.cz

Dodržování novely vyhlášky ukládající od 1. června majitelům domů v centru města uklízet své odpadové nádoby z ulic mimo dny svozu vyvolalo vzrušenou debatu na jednání plzeňského městského zastupitelstva mezi technickým náměstkem primátora Pavlem Šindelářem (ODS) a místostarostou centrálního obvodu Davidem Procházkou (ANO). Zatímco první politik vyhlášku hájil, druhý ji nepovažuje za šťastnou. Technický náměstek také požaduje, aby dodržování vyhlášky řešil obvod a nikoliv městská policie, jak požadovalo vedení MO Plzeň 3.

náměstek primátora Pavel Šindelář

Odpadová nádoba smí být přistavena na ulici pouze v den svozu. Z 900 majitelů objektů dostálo této povinnosti 680, zbývajících 220 zatím vyhlášku nerespektuje. „V případě asi 50 – 60 nemovitostí je situace složitá, nemají možnost nádoby uklidit do domu nebo na dvůr. Jejich situaci řešíme individuálně. Ale asi 150 objektů vyhlášku neplní. Během srpna dostali dopis, že neplní vyhlášku a mohou očekávat uložení pokuty. Ty kontroly by ale měl teď od září řešit obvod. Městská policie je tady na ochranu občanů a ne na ochranu popelnic,“ řekl náměstek primátora Pavel Šindelář.

Místostarosta obvodu David Procházka odmítl, že by obvod situaci neřešil. „Vyhláška je samozřejmě v tuto chvíli platná, výkon povinností budeme muset kontrolovat. Požadovali jsme, abychom dostali z magistrátu nějaké vyjádření, jak provádět kontroly a to se zatím neuskutečnilo. Existuje jistý rozpor v tom, jestli postihovat lidi za nedodržení vyhlášky, nebo za neoprávněný zábor komunikace. To je ta věc, kterou od magistrátu chceme slyšet,“ řekl místostarosta David Procházka.

David Procházka, místostarosta Městského obvodu Plzeň 3

Místostarosta pak uznal, že kontroly by měl opravdu provádět obvod. „I když já osobně s vyhláškou nesouhlasím, tak věřím, že ji lidé budou respektovat. Žijeme v právním státu. I nechtěné vyhlášky se musí dodržovat. Věřím tomu, že v budoucnu najdeme systém, který umožní, aby lidé nemuseli uklízet popelnice z ulic a přitom na ulicích nebude nepořádek,“ dodal Procházka.

Město Plzeň hodnotí podle Šindeláře vyhlášku pozitivně, podle jeho slov určitě pomohla zlepšit situaci v daných lokalitách. „Majitelům, kteří v červenci měli splněnou povinnost, tedy uklizenou svoji nádobu na odpad, společnost Čistá Plzeň jako poděkování během srpna nádobu zdarma umyla,“ doplnil technický náměstek primátora.