Technické znalosti žáků rozvíjí v Plzni speciální projekt

ilustrační foto

Podpořit technické vzdělávání a s tím spojený rozvoj podnikavosti u žáků základních škol. Takové jsou hlavní cíle projektového dne Naše firmy, který má za sebou první rok fungování.

Projektu se zúčastnilo přes 1500 žáků a poptávka po něm neustále roste. Žáci si díky němu osvojí pravidla trhu, marketingu, fungování firmy nebo vyzkoušejí výrobu a vývoj robota včetně programování, neustále roste.

„Město podporuje technické vzdělávání dlouhodobě a tento projekt je důkazem, že spojení teorie a praxe ve výuce funguje a žáky motivuje k lepším výsledkům. Z ohlasů pedagogů je patrné, že se zapojují i ti, kteří k technice doposud neměli vztah. Najednou zjišťují, že jsou schopni sestavit nebo naprogramovat robota, a navíc se při tom baví. Taková zkušenost jim rozšíří obzory a samozřejmě může mít i vliv na výběr dalšího studia,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.