Ve Stříbře letos skončí oprava unikátního mostu, trvala čtrnáct let

Foto: Městský úřad Stříbro

„Obnova dvouobloukového mostu přes Mži, včetně sochy a mostní věže, proběhla v letech 2000 až 2004. Oprava navazující, asi tříobloukové inundační části probíhala od roku 2005. Letos by měla být dokončena,“ řekl Pavel Domanický z plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

Foto: Městský úřad Stříbro

Stříbrský most, jehož vlastníkem je město, je unikátní hned z několika pohledů. Dochoval se v původním stavu, nezasáhly ho žádné technické modifikace. Pod mostovkou jsou zachovány původní povrchové vrstvy. Cenný je i tím, že má mostní bránu, v Čechách takovou bránu má už jen Karlův most v Praze.

Kompletní záchrana památky byla zahájena v roce 2000. Od té doby byla obnovena mostní věž, kompletně také část mostu v místech přes řeku Mži. V roce 2006 se začalo pracovat na inundační části, jež vede od brány na druhou stranu. Inundační území je takové, které bývá zaplavováno.

Loni se v inundační části rozebírala mostovka, dělalo se statické zajištění, hydroizolace a byl vydlážděn. Letos město předpokládá dokončení oprav v této části, mimo jiné takzvané odsolovací omítky na parapetních zdech nahradí omítková vrstva.

Projekt obnovy 60 metrů dlouhého a téměř šest metrů širokého stříbrského mostu je zařazen do programu záchrany architektonického dědictví, každým rokem se daří získávat od státu dotaci. Vždy se podílí také město, které přispívá většinou několikasettisícovou částkou.

Most, jenž sloužil v minulosti jako příjezdová cesta do města od Plzně a Prahy, je už více než deset let pro automobilovou dopravu uzavřen, dá se po něm pouze chodit. Jeho patrová věž se šestibokou střechou byla postavena v letech 1555 až 1560.