Jaký výzkum je zodpovědný? Zjišťovat to budou v Techmanii

Foto: Hana Královcová

Techmania Science Center se stala součástí celoevropského projektu Responsible Research and Innovation (RRI), jejž tento týden oficiálně spustila Evropská komise. Cílem tříletého projektu je podporovat zodpovědné metody výzkumu a inovací napříč Evropou a vyvolávat dialog mezi vědci a veřejností. Techmania tak v blízké době začne např. vytvářet diskusní skupiny a zjišťovat, jaký výzkum lidé za zodpovědný vlastně považují.

„Stali jsme se součástí procesu, který svádí dohromady vědce, občany, politiky či obchodníky s cílem najít způsoby jak praktikovat a hodnotit zodpovědné metody výzkumu,“ vysvětluje Alena Šuldová z Techmanie, která projekt v science centru vede. „V prvním ze tří let projektu budeme vytvářet diskusní fóra a workshopy, kde se zástupci vědecké, odborné, politické, ale i široké veřejnosti budou moci zapojit do dialogu o tom, co si pod pojmem zodpovědný výzkum představují a jaké informace o inovacích v technologiích mají či mít chtějí,“ dodává Šuldová. Partnery Techmanie v projektu jsou agentura Grafia a Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje.

Výsledky, zjištěné na základě diskusních skupin či workshopů postoupí Techmania jakožto národní koordinátor projektu do Bruselu. Odborný tým sestavený ze specialistů vyhodnotí data z České republiky i z dalších zemí překračujících rámec evropské osmadvacítky a navrhnou konkrétní nástroje, které pomohou výzkumníkům, občanům, politikům i obchodníků se do problematiky zodpovědného výzkumu zapojit.

„Důraz bude přitom neustále kladen např. na to, aby výsledky projektu, jeho teoretická východiska i praktické návody, byly co nejvíce veřejné. Veškeré materiály budou tedy přístupné na internetových stránkách www.techmania.cz, na webu Evropské komise, vzniknou diskusní fóra na sociálních sítích jako je facebook či twiter,“ dodává Šuldová.

RRI je ústředním projektem v rámci strategie Horizon2020 (2014-2020), nového rámcového programu pro Výzkum a inovace Evropské komise. S rozpočtem 7 milionů euro sdružuje RRI kromě Techmanie dalších 25 institucí v 30 evropských zemích a snaží se překlenout mezeru mezi vědeckou komunitou na straně jedné a širokou veřejností na straně druhé. „Jsme si jistí, že nástroje projektu RRI pomohou transformovat evropský výzkum a inovace v proces zaměřený na velké výzvy naší doby, v níž je celospolečenský diskurs nutností,“ řekl koordinátor evropského projektu Ignasi López ze španělské nadace “la Caixa”.

Pro Techmanii se jedná o další z významných evropských projektů, do nichž se může aktivně zapojit. Plzeňské science center je partnerem či hlavním řešitelem projektů z oblasti 7. Rámcového programu Evropské komise nebo operačních programů Vzdělání pro konkurenceschopnost či Výzkum a vývoj pro inovace, díky němuž aktuálně připravuje na konec března otevření hlavní expoziční haly.