Polyglot Plzeň je průkopníkem uměleckých intervencí v Česku

Foto: BforB

Plzeňská pobočka Polyglotu se stala první odvážnou a otevřenou firmou, která nejen v Plzni, ale v celém Česku vyzkoušela přínos umělecké intervence. Práci umělců se zaměstnanci přímo ve firemním prostředí u nás nabízí obecně prospěšná společnost Plzeň 2015 (pod hlavičkou projektu KREKR – Kreativitou k rozvoji), jež využívá a aplikuje know-how švédské organizace TILLT. Tento projekt je skvělou ukázkou spolupráce členů podnikatelských klubů Business for Breakfast.

Umělecká intervence – to, co zní na první pohled možná trochu tajemně, je jednoduché i složité zároveň. Umělec nebo umělkyně, v případě Polyglotu herečka Divadla Alfa Blanka Josephová Luňáková, vstoupí do firemního prostředí a svým neotřelým, kreativním způsobem pracuje se zaměstnanci. Ne však libovolně, ale s konkrétním zadáním od vedení firmy. V Polyglotu jakožto pobočce jazykové školy šlo její manažerce Janě Havlíčkové o to vtáhnout externí lektory více do dění ve firmě, přivést je k tomu, aby se s Polyglotem silněji identifikovali a podpořit u nich týmového ducha a vzájemnou komunikaci. Intervence začala v Polyglotu v červnu 2013 a vyvrcholila v lednu letošního roku.

Blanka Josephová Luňáková do jazykové školy pravidelně docházela a se zaměstnanci pracovala divadelními prostředky. Jak průběžně v každodenním pracovním životě, tak formou několika speciálních workshopů nabitých interaktivními hrami. Jedním z praktických efektů bylo, že lektoři dostali také kreativní tipy, jak mohou ozvláštnit vlastní výuku. Několik lektorek a lektorů s Blankou dále pracovalo na přípravě divadelních etud, které svým kolegyním a kolegům prezentovali na firemním vánočním večírku inspirovaném mottem Polyglot sobě. A sklidili velký úspěch, na památku mají fotodokumentaci a filmový dokument.

A jak hodnotí sami lektoři celkový přínos umělecké intervence? Z dosavadní zpětné vazby vyplývá, že účastníci vnímají zlepšení atmosféry v týmu. Pozitivně hodnotí, že se v kolektivu lépe poznali a měli příležitost se potkávat. Setkávání lektorů se ostatně ukázalo jako klíčové. Proto dostali spolupracovníci Polyglotu od vedení novou místnost hned vedle učeben, v níž se mohou připravovat na hodiny, společně diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, setkávat se. To je důležitá okolnost, která by měla přispět k udržitelnosti výsledků umělecké intervence. „Celkově nás projekt inspiroval k tomu dělat věci trochu jinak. Myslíme si, že je prospěšný a doufáme, že se do něho zapojí i další naše pobočky a další firmy,“ dodává vedoucí plzeňské pobočky Polyglotu Jana Havlíčková.

Více o projektu KREKR se dozvíte na www.plzen2015.eu, více informací o podnikatelském klubu Business for Breakfast naleznete na www.bforb.cz.