Také Plzeň už má nové vedení, primátorem se stal už podruhé v kariéře Martin Baxa (ODS)

foto: R. Beneš

Čtyřicet dní od vyhlášení výsledků říjnových komunálních voleb má město Plzeň nové vedení. Primátorem Plzně se stal už podruhé ve své politické kariéře Martin Baxa (ODS). V čele Plzně bude příští čtyři roky devítičlenná rada města. Vedle primátora ji tvoří čtyři náměstci a čtyři radní. Ve všech případech jde o uvolněné funkce. Na koalici se dohodly čtyři politické strany, ODS, ANO, TOP 09 a ČSSD.

V úvodu ustavujícího jednání Zastupitelstva města Plzně složilo 46 přítomných zastupitelů slavnostní slib. Poté následovala volba primátora. Jediným kandidátem byl Martin Baxa, který získal 34 hlasů zastupitelů. Bezprostředně po vyhlášení výsledků volby ho dekoroval odstupující primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) primátorským řetězem.

„Nezastírám dojetí a rozechvění, protože po čtyřech letech jsem byl zvolen opět primátorem města Plzně. Je to pro mě velká zodpovědnost samozřejmě. Děkuji voličům, že dali důvěru mně i zastupitelům města. Nejprve se musím seznámit s chodem primátorské kanceláře v současné době. Nemusím se seznamovat s chodem města Plzně. V městské samosprávě už působím čtvrté volební období,“ uvedl těsně po svém zvolení primátor Martin Baxa.

Prvním náměstek primátora se stal Roman Zarzycký. Foto: Richard Beneš

Prvním náměstkem primátora pro strategické řízení obchodních korporací s majetkovou účastí města a pro oblast sportu se stal Roman Zarzycký (ANO). Ten získal velmi silný mandát, hlasovalo pro něj 39 zastupitelů. „Jsem spokojený, mám radost, získal jsem 39 hlasů zastupitelů ze 47 možných. Naším úplně prvním úkolem na magistrátu je dopilovat programové prohlášení. To by mělo být sestaveno do konce února. Následně v rámci jednotlivých gescí si vypracujeme analýzu společností s majetkovou účastí města. Podíváme se na odbory sportu, určíme si priority a půjdeme tím směrem,“ komentoval svoje zvolení Roman Zarzycký.

Náměstkyně primátora Lucie Kantorová při slavnostním slibu. Foto: Richard Beneš

Zastupitelé hlasovali tajnou volbou, což celé jednání velmi prodlužovalo. Postupně a velmi zvolna následovala volba dalších náměstků i členů rady města. Náměstkem primátora pro oblast technickou se stal Pavel Šindelář (ODS). Náměstkyní primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a sociálních věcí byla zvolena Eliška Bartáková (ANO). Původně byla na tento post v nominaci Ivana Mádlová (ANO), ale vedení hnutí ANO dalo na poslední chvíli přednost právě Bartákové. Po letech v opozici se náměstkem primátora pro oblast dopravy a životního prostředí stal Michal Vozobule (TOP 09).

Na post radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem byl zvolen David Šlouf (ODS). Poprvé má Plzeň radního pro oblast Smart Cities a podporu podnikání, kterým je Vlastimil Gola (ANO). Oblast školství vede na postu radní Lucie Kantorová (ANO). Zbývající devátý post radního pro oblast bezpečnosti obsadil Martin Zrzavecký (ČSSD), který vedl Plzeň jako primátor uplynulé volební období.

Ještě před samotnou volbou primátora požadovali Piráti, aby Martin Baxa slíbil, že složí mandát poslance. „Pokud tak učiníte, podpoříme vaši volbu na post primátora,“ prohlásil za Piráty zastupitel Tomáš Pastirčák. „Neslibuji to, co nemohu splnit, jsem připraven vykonávat obě funkce. Chci být primátorem na plné nasazení. Časem vyhodnotím, zda jsem schopen vykonávat obě funkce. Tolik k mému souběhu funkcí,“ prohlásil před svým zvolením Martin Baxa.

V souvislosti s tím, že Martin Baxa bude primátorem i poslancem, čeká plzeňské zastupitelstvo jedna velká změna. Vzhledem k tomu, že čtvrtek je dnem, kdy jedná Sněmovna, přesune se nově jednání plzeňského městského zastupitelstva na pondělí. V pondělí se bude také scházet rada města, která v minulosti jednala také ve čtvrtek.

Kromě nového vedení města Plzně byli na ustavujícím jednání zvoleni také předsedové tří výborů Zastupitelstva města Plzně. Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně se stal Pavel Janouškovec (KDU-ČSL), funkci předsedkyně Výboru pro zadávání veřejných zakázek Zastupitelstva města Plzně bude vykonávat Helena Matoušová (ODS) a předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně byl zvolen Jindřich Blažek (ANO 2011). Ve všech případech se jedná o uvolněné, tedy placené funkce.