Tak se dolovalo uhlí na Břasku

Otevření nové naučné stezky nazvané Po stopách důlní činnosti umožní pěším i cyklistům poznat přírodní a historické zajímavosti u Břas. Celkem osm zastavení na trase dlouhé 5,5 km je věnováno jak dolování černého uhlí z Břaské pánve, tak unikátním paleobotanickým nálezům, ale i historii dolování a dopravě vytěženého materiálu po kolejích i lanovkami k jeho zpracování. Návštěvníci mohou navíc porovnat dřívější a současné mapy zdejšího regionu.

„Tématem naší nové naučné stezky jsou četné pozůstatky důlních a průmyslových provozů v okolí Břas, Stupna, Kříš, Vranovic a Darové. Dobývání kyzových břidlic, později i železných rud a černého uhlí u Darové a Vranovic probíhalo již od 1. pol. 17. století. Každé z osmi zastavení upozorňuje na určitou událost. Tak třeba na dědičné štoly, na uhlobaronský zámeček, na důlní úzkokolejky a lanovky nebo na dírecký potok či důl Terezie,“ upozorňuje starosta Břas František Bláha, který zároveň zve všechny zájemce na 1. zastavení naučné stezky a odhalení první tabule u přírodní památky na Baště. Začátek komentované prohlídky naučné stezky v doprovodu a s výkladem tvůrců je plánován na 13,30 hodin.

Naučná stezka Po stopách důlní činnosti na Břasku se nachází v jedinečné lokalitě, která je 300 miliónů let stará a její sopečná struktura je vidět i na povrchu. Černé uhlí se tady místy vyskytovalo dokonce jenom  dva metry pod zemí. Dlouho šlo jen o tzv. selskou těžbu mělkými jámami. Ve 2. polovině 18. a hlavně na počátku 19. století ale nastává rozmach systematického dobývání uhlí za použití modernějších metod. Nejprve se svrchní (hlavní) radnická sloj těžila tzv. chodbicováním neboli klínováním, tj. ručně kopanými chodbami šířky 3–5 m a výšky 5–8 m, nahoře zúženými (jakoby do klínu – odtud název). Později se přešlo na efektivnější „břaskou“ metodu (viz infopanel o PP Bašta), která umožnila vytěžení prakticky celé mocnosti uhelné sloje beze ztrát. Tato metoda byla převzata z dobývání příbramského žilného rudního revíru, ale pro těžbu uhlí byla použita poprvé právě zde. Břasko je vlastně jednou z kolébek průmyslové revoluce v Čechách, kde byla vyvinuta, zdokonalena nebo aspoň vyzkoušena celá řada nových industriálních postupů.