Domů Tagy Klášter

klášter

Klášter je náboženská stavba nebo areál, určený pro život řádového společenství, sestávající z mnichů, příp. i laiků. Křesťanské řádové komunity utvářejí mniši, řeholnice, i jako u jezuitů aj. laické osoby, příp. osoby terciářů, nebo je to naopak, kdy jde o úplně volné zvlášť laické seskupení zvláště různých křesťanských církví jak je to v příp. Taizé, některé formy můžeme najít i u jiných náboženství. Obyvatelé kláštera v křesťanství nejsou tedy vždy ze stejného církevního řádu (např. benediktini, františkáni, cisterciáci, karmelitáni, vincentky, voršilky). Kromě křesťanských klášterů jsou známy také kláštery muslimské, nebo buddhistické či taoistické, mezi nimiž jsou kláštery různých jednotlivých škol a sekt. Kláštery se stávaly přirozenými středisky vzdělanosti, některé měly také vojenský význam, nebo i jiný (umělecký).
České slovo klášter, podobně jako německé Kloster nebo polské klasztor, je odvozeno z latinského claustrum = uzavřené místo. Ze stejného latinského základu vychází také termín klauzura, kterým bývá označována uzavřená část kláštera, v některých případech – zejména u kontemplativní řádů – nepřístupná laickým osobám. I v souvislosti s některými v křesťanství (nemnišskými) řeholními řády je tedy přesné užívat pojem klášter, pokud jím nemíníme klauzuru, ale celý klášter. V některých případech pak vznikají termíny pro snadnější orientaci – konvent, řeholní dům, nebo přímo označením náležícím danému řádu (jezuitská kolej, premonstrátská kanonie, templářská komenda atd.). Pravoslavné kláštery se označují jako monastýry.
Obdobné instituce v některých náboženstvích bývají více zaměřeny jako školy a zpravidla jsou v českém jazyce označovány ne jako kláštery, ale původním termínem: např. medresy v islámu nebo hinduistické ašrámy.
Nauka o klášterech se nazývá monasteriologie.

Život v klášteře. Jaký je a jaký byl?

Na speciální prohlídky konané v rámci cyklu Monastýrování  zve v sobotu 12. května  klášter Plasy na severním Plzeňsku. Tématem bude klášterní život a jeho podoba pod...

Klášterní kostel v Plasích se dočká opravy

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí plaského kláštera, se začal rekonstruovat. Oprava národní kulturní památky vyjde na 70 milionů korun, z toho 95...

O františkánském klášteře

Přednáška a prohlídka areálu františkánského kláštera se koná v úterý 24. dubna od 17 hodin. Provází Emil a Jan Soukupovi. Zájemci mohou přijít do...

Víme, kudy chodíme… v klášteře Kladruby

První kulturní akcí v klášteře Kladruby na Stříbrsku bude velikonoční koncert souboru staré hudby Cavalla 1. dubna v kostele nanebevzetí Panny Marie. I v letošním roce budou...

Filmaře vystřídá historie rodu Metternichů

Začátkem března klášter v Plasích hostil slovenské filmaře, kdy se stal kulisou filmu „Posol“, který popisuje střet kněžského povolání s režimními praktikami v 80. letech minulého...

Kladrubský klášter nabízí oživený betlém

Na svátek svatého Štěpána, 26. prosince, se v 11 hodin koná mše svatá v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech u Stříbra. O hodinu později...

Hodinové věže s hodinářem Robertem Drozdou

Klášter Plasy na severním Plzeňsku nabízí během víkendu 17.  a 18. listopadu speciální prohlídky Hodinové věže sýpky s hodinářem Robertem Drozdou, který se o barokní...

Tajemnou cestou za knihou klášterem

Poslední říjnový den, v úterý 31.  října, se rodiče s dětmi mohou od 17 hodin vydat do plaského kláštera na Tajemnou cestu za knihou. Halloweenská...

S Janem Soukupem o obnově kláštera Chotěšov

Obnově kláštera Chotěšov na jižním Plzeňsku se nejvíce věnují tři neziskové organizace. Jedná se o Spolek Klášter Chotěšov, Brána Kláštera Chotěšov a Chotěšovská vlna....

Víkend v zámcích a klášterech Plzeňského kraje

Prohlídkami zaměřenými na klášterní architekturu končí v sobotu 23. září  letošní cyklus  Monastýrování v klášterech Kladruby na Tachovsku  a Plasy na severním Plzeňsku.  Nebílovy nabídnou...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. V pořádku (klikněte)