Domů Tagy Historie

historie

Dějiny představují „paměť lidstva“. Lze je chápat jako souhrn událostí, které se staly v určitém časovém sledu, a jako každý vývojový proces v přírodě a společnosti či přímo jako vývoj lidské společnosti. Vzletně a přitom výstižně popsal funkci dějin Marcus Tullius Cicero: „Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.“ – „Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“
Dějiny (historie) lidstva se obvykle dělí na pět období: pravěk, starověk, středověk, novověk a období dějin nejnovějších, tzv. soudobých, sahajících až do současnosti. Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nepocházejí žádné písemné prameny, jde o období do vzniku písma. Datace vynálezu písma je v různých oblastech světa značně individuální. Používání písma umožnilo vznik a rozvoj infrastruktury a rozšiřování vědomostí, a to ovlivnilo celé lidské dějiny. Jelikož písmo bylo vynalezeno na několika místech nezávisle na sobě, vedou se spory o to, která oblast byla kolébkou civilizace.
Starověké civilizace vznikaly v blízkosti vodních toků. Kolem roku 3000 př. n. l. se zformovaly první městské státy v Mezopotámii (název znamená země mezi řekami, tedy mezi řekami Eufrat a Tigris), utvořil se centralizovaný stát v Egyptě, rozložený podél břehů Nilu, v dnešní Indii vznikla kultura poříčí Indu. Za konec starověku a začátek středověku se tradičně považuje pád Západořímské říše v roce 476, přechod středověku v novověk pak bývá nejčastěji symbolicky vymezován znovuobjevením Ameriky pro Evropany v roce 1492, existují však i jiná pojetí.
Od 18. století se začaly velmi rychlým tempem hromadit znalosti a nové vynálezy v Evropě, což vlivem své rychlosti vyvolalo průmyslovou revoluci. Dějiny se často vážou na historické prameny jako například kroniky. Ty však mohou být tendenční a zkreslovat tak pohled na dějiny. Navíc se projevuje interpretační romantizace a idealizace dějin. V moderní době pak dochází například i k zpochybňování holokaustu. Zkreslování vzpomínek je totiž běžný proces

Tajemství plzeňské historie

Knihovna města Plzně uvádí v úterý 9. ledna další díl z cyklu Záhady a záhadologové. Tentokrát se bude hovořit na téma TAJEMSTVÍ PLZEŇSKÉ HISTORIE...

Obchod se solí přes Zlatou stezku do Klatov

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech zve   v pátek 10. listopadu   od   17.00  hodin zajímavé povídání na téma -  Klatovy a sůl. Několik málo...

Regionální historie Rokycan v univerzitě 3. věku

Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni poprvé nabízí pro zájemce studijní program regionální historie „Rokycany a okolí“. Zápis do programu proběhne v úterý 10....

Den oživlé historie ve skanzenu Jivjany

V Keltském skanzenu Jivjany na Tachovsku  můžete strávit v sobotu 19. srpna 2017 už od 10,30 hodin Den oživlé historie a her a podívat...

Zlato na Šumavě od dob Keltů

Za historií rýžování zlata na Šumavě  se můžete vydat v neděli 16. 7. 2017  ve 14 hodin do kempu  Yukon v Radešově u Rejštejna. Seznámíte...

Inkové a Machu Picchu

Nová Akropolis v Purkyňově ulici v Plzni zve na přednášku Inkové a Machu Picchu. Koná se v úterý od 19 hodin. Dozvíte se jak...

Přátelé české historie o řemeslech

Občanský spolek Přátelé české historie pořádá v úterý  4. 7. 2017  v 18. 30 hodin v Kulturním domě v Klatovech  pravidelné setkání lidí, které baví a...

Naše ulice / Pod Všemi svatými na Roudné

Také ulice Pod Všemi svatými v Plzni na Roudné má svou bohatou historii. Na bývalém náměstíčku, na předpolí Saského mostu, stály původně dva kostely...

Sezóna zasvěcená putování, historie, vzdělávání i hudby

Muzeum  jižního  Plzeňska v Blovicích zahajuje v pondělí 1. května letní návštěvnickou sezónu, pro kterou její pracovníci připravili novou expozici a výstavu, komentované prohlídky a...

Slavnosti svobody 2017/ Doprovodný program

Kulturní program Slavností svobody Plzeň 2017 se bude odehrávat nejen na hlavním pódiu na náměstí Republiky, ale také v Křižíkových sadech a v amfiteátru za OC...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. V pořádku (klikněte)