Domů Tagy Dotace

dotace

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. V některých oborech, například u veřejné osobní dopravy, se dotace provádějí formou úhrady prokazatelné ztráty, případně zákonem definovaného přiměřeného zisku. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace). U veřejné podpory se předpokládá, že dojde k narušení hospodářské soutěže.
Pod pojmem dotace se také může chápat pomoc od soukromého subjektu, potom je ale ovšem vhodnější užít termín charita či sponzorský příspěvek. Pojem dotovaná cena se někdy používá i v souvislosti se spotřebitelskými cenami různých produktů – často takových, které samy o sobě nejsou použitelné bez dalšího smluvního vztahu s poskytovatelem služby, kterou daný produkt umožňuje využívat (mobilní telefony, modemy). Jiným označením takového typu dotace je subvence.
Dotace se chápe obvykle jako opak daně, ačkoli někdy může být udělena ve formě snížených daní. Tyto formy dotací se obecně nazývají daňové úlevy nebo daňové prázdniny. Pokud jde o jinou, než státní dotaci, tak jde zřejmě o opak zisku.

Zastupitelé zkrouhli roční příspěvek pro Techmanii z deseti na tři miliony

Razantní snížení ročního příspěvku pro Techmania Science Center z deseti na tři miliony korun schválili jednomyslně zastupitelé Plzně. Tuto částku na podporu v oblasti popularizace,...

Zelenou střechu na svých pavilonech plánuje další plzeňská škola

Zelenou střechu bude mít další základní škola v Plzni. Na svých pavilonech by měla mít zelenou střechu městem zřizovaná 4. základní škola v Kralovické ulici...

Hokejista a politik Michal Dvořák už zná svůj trest za dotační podvod

Podmíněný trest tři roky vězení s tříletou zkušební dobou vyměřil dnes Krajský soud v Plzni bývalému radnímu Plzně Michalovi Dvořákovi a jeho společníkovi, boxeru...

Opozice kritizovala dotaci 700 tisíc korun pro zahajovací akci na náplavce

Velká slovní přestřelka se strhla na pondělním jednání plzeňského městského zastupitelstva ohledně poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Plzeň na projekt otevření...

Přes 200 milionů korun za tři roky. Do modernizace škol v Plzni se investuje...

Už více než 200 milionů korun získaly projekty v oblasti vzdělávání v Plzni z evropských fondů prostřednictvím nástroje Integrované územní investice za poslední tři roky. Vyučující, žáci...

Vodárenské kapičky podpoří 11 projektů celkovou sumou 300 tisíc korun

Rovných 300 tisíc korun rozdělila městská společnost VODÁRNA PLZEŇ prostřednictvím dotačního programu Vodárenské kapičky 11 projektům. Ty se zaměřují zejména na pomoc dětem, sportovcům, hendikepovaným...

Radnice dá 3,7 milionu na výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity dětí a mládeže

Dotační program města Plzně podpoří projekty, které se zabývají primární prevencí rizikového chování a mediální výchovou dětí a mládeže, dále projekty rozvíjející tělovýchovné aktivity,...

Ministerstvo rozdávalo dotace sportovním klubům

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po...

Plzeňská radnice dá v tomto roce 1,5 milionu na volnočasové aktivity dětí

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásil v loňském roce dotační program Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce...

Radnice i obvody dají na rekonstrukci a výstavbu sportovišť 10 milionů

Celkem 27 žadatelů si rozdělí částku deset milionů korun na opravu či výstavbu sportovních zařízení a areálů na území města. „Na schválené projekty půjde z...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. V pořádku (klikněte)