V Tachově rozšiřují kontejnery – na sběr kovových obalů

Některá města či obce zavádějí v rámci separovaného odpadu také kontejnery na kov. Od začátku prosince jsou nádoby na kovové domácí obaly umístěny i na území Tachova. Zatím se jedná o šest stanovišť, která byla prvotně pro tento účel vytipována. Ke shromažďování kovových obalů je určena nádoba šedé barvy.

Do těchto nádob je možné odkládat nápojové plechovky, umyté konzervy jak od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd. Naopak do nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd. (tyto lze předávat do kontejnerů ve sběrných dvorech). Popis obalů, které lze vkládat, je uveden na nádobě. Podle majetkoprávního odboru MěÚ v Tachově, který systém tříděného sběru na území města zajišťuje, bude sběr kovových obalů zaveden do systému nakládání s komunálním odpadem.

„Následně bude možné sběr kovů rozšiřovat, a to s ohledem na prostorové možnosti jednotlivých stanovišť tříděného sběru.  Tipy na místa, kde by mohla nádoba na kovy být přistavena, lze zasílat na mailovou adresu: radek.devera@tachov-mesto.cz  nebo tel. 374774292, 777473887,“ uvedla Ing. Bc. Drahomíra Červinková, vedoucí majetkoprávního odboru.