Světový den výživy připomene Člověk v tísni v Plzni pozoruhodnými dokumenty

zdroj foto: Člověk v tísni

Dokument 10 miliard – Co máte na talíři? německého režiséra Valentina Thurna navazuje na předchozí dokument Z popelnice do lednice, ve kterém sledoval plýtvání jídlem. V uváděném dokumentu se zaměřuje na limity produkce potravin a hledání alternativ, jak uspokojit jejich potřebu. Snímek uvidíte ve čtvrtek 13. října od 20 hodin v kavárně Inkognito v Husově ulici v Plzni.

V rámci divácké debaty se po skončení projekce setkáte se  zajímavými hosty. Pozvání přijali plzeňští zástupci iniciativy Food Not Bombs a tvůrkyně krátkého dokumentu Odpad na talíři. Food Not Bombs Plzeň je skupina dobrovolníků, kteří každou neděli uvaří polévku a následně se o ni před Západočeským muzeem v Plzni podělí se všemi, kteří mají hlad. Když mají oblečení a nebo jiné potřebné věci, nabídnou je těm, kdo je potřebují. FNB Plzeň se snaží veřejným sdílením jídla s těmi, kdo jsou hladoví, a rozdáváním oblečení těm, komu je zima, ukázat, že před problémem chudoby a nerovnosti v naší společnosti nesmíme zavírat oči.

Krátký dokument Odpad na talíři, který bude v rámci debaty promítnut, pojednává o problematice tzv. dumpster divingu neboli získávání a následné zpracování potravin z popelnic, zpravidla situovaných za supermarkety a obchodními centry. Lidé participující na této aktivitě se touto cestou snaží vyjádřit nesouhlas s nadměrným plýtváním jídlem. Hlavní protagonisté, Vojta a Milan, kteří se dumpster divingu dlouhodobě věnují, seznamují autorky snímku s jejich světem i myšlenkovými názory a všichni aktéři postupně prožívají přerod potravin z odpadků na poživatelné jídlo.

Autorkami 12minutového snímku jsou Radka Mezníková a Adéla Košařová, které jej vytvořili v rámci předmětu Audiovizuální technologie v antropologii v roce 2014. Ten absolvovali během studia oboru sociální a kulturní antropologie na Filozofické fakultě ZČU v Plzni. Adéla Košařová je momentálně doktorandskou studentkou na katedře antropologie, Radka Mezníková je absolventkou bakalářského studia stejného oboru.