Svatojánské muzeum se neuzavře ani v zimě

Svatojánské muzeum v Nepomuku foto: www.nepomuk.cz

Už  třetí sezonu má za sebou Svatojánské muzeum v Nepomuku, které vzniklo také díky dotacím z ROP Jihozápad.  Stejně jako v předchozích dvou letech i tento rok se muzeum zapojilo do akce Otvíráme Nepomuk! a do programu nepomucké pouti, kdy mělo speciální otevírací dobu a probíhaly zde speciální komentované prohlídky vedené Pavlem Motejzíkem. Návštěvníci se tak mohli podívat do běžně nepřístupných prostor budovy arciděkanství, kde instituce sídli, a do kostela sv. Jakuba.

foto: Jaroslava Řehořová

Ještě před začátkem sezony, v březnu 2017, se Svatojánské muzeum zúčastnilo  akce  u příležitosti výročí umučení sv. Jana Nepomuckého, kdy do tohoto muzea zavítal P. Miroslav Herold, jeden z největších současných znalců nepomuckého rodáka. Od dubna si pak návštěvníci v  prostorách muzea mohli prohlédnout novinku této sezony – repliku lebky sv. Jana Nepomuckého, repliku jeho lopatky a „jazyka“. Tato částečná obměna expozice a akce konané v prostorách instituce přilákaly do muzea různá media. Muzeum samozřejmě během sezony navštívilo opět mnoho zájemců jak z Čech, tak ze zahraničí.

Svatojánské muzeum

„Se závěrem sezony však práce muzejníků nekončí, naopak. Je potřeba připravit muzeum na nadcházející sezonu, promyslet možnosti případné obměny exponátů. Dveře Svatojánského muzea nebudou pro veřejnost ani v zimě zcela uzavřeny. Je totiž možné  předem si objednat prohlídku expozice po telefonu či e-mailem. Svatojanské muzeum si každý prochází samostatně, v každé místnosti se nacházejí nástěnné texty, takže průvodce není potřeba. Samozřejmě, že vítáni jsou  jak jednotlivci, tak skupiny,“ uvádí Kateřina Dobrovolná.