Šumavským obcím se nelíbí návrh na vyhlášení zonace v národním parku

Ilustrační foto

Starostové sdruženi ve Svazu šumavských obcí odmítají návrh na vyhlášení zón ochrany přírody v NP Šumava. Návrh prý prohlubuje netransparentní péči o největší lesnatý národní park ve střední Evropě, vhání do nejistoty místní obyvatele a farmáře a přírodu národního parku ještě více uzavírá před jejími návštěvníky.

Ministr životního prostředí Richard Brabec předložil šumavským obcím prostřednictvím Správy Národního parku Šumava k připomínkám svoji představu zonace. Svaz šumavských obcí konstatuje, že se jedná o neúplný dokument obsahující řadu chyb, který nerespektuje ani zákon o ochraně přírody ani předpis samotného ministerstva životního prostředí, kterým se musí řídit vymezování a návrh na vyhlášení zón ochrany přírody.

„Návrh na vyhlášení zón je špatným výsledkem dvouleté práce orgánů ochrany přírody, který dokazuje, že jejich jediným motivem je honba za co největší částí národního parku, na které se nebude zasahovat proti kůrovcům, ale ani zalesňovat. V době globální změny klimatu, kdy vědci celého světa apelují na urychlené zalesňování vhodnými listnatými dřevinami, budou lesy v šumavském parku ponechány na pospas kůrovcům a bez nutné pomoci při obnově historické skladby lesa,“ uvedla předsedkyně Svazu šumavských obcí Jiřina Kraliková

Návrh zón přivádí do nejistoty i místní farmáře, kteří hospodaří v národním parku na zemědělských pozemcích. Není jim jasné, jaký způsob hospodaření na těchto pozemcích bude přípustný. Název trvalá péče, jejíž obecným cílem je biodiverzita, biotopy a ekosystémy není podle farmářů v žádném případě zárukou, že tam budou moci sušit seno a pást hospodářské zvířectvo.

Na další chyby upozorňuje místopředsedkyně Svazu šumavských obcí Jana Hrazánková. „Do zóny kulturní krajiny jsou nesmyslně zařazeny vodní toky, ale nejsou do ní zařazeny vesnice, osady, hřbitovy, penziony, farmy a silnice druhých a třetích tříd. Obcím je tak vyčleněno místo ministrem Brabcem slibovaných 10 procent výměry národního parku pouhých 642 hektarů, což není ani jedno procento výměry parku.“

Starostové dále poukázali na to, že není ani jasné, kde budou vyhlášena území s omezeným vstupem. Ta byla nově do zákona vložena zejména proto, aby byl omezen vstup lidem nejen do nejvíce chráněných zón, ale zejména do zón, ve kterých se má jak lesnicky, tak zemědělsky hospodařit.

„Bezkoncepčnost péče o šumavský park dokládá i fakt, že tíha nejpřísněji chráněných zón v návrhu leží na Plzeňském kraji, kdežto na území Jihočeského kraje byla ochrana přírody ponížena,“ pokračuje předsedkyně Svazu šumavských obcí Jiřina Kraliková. Dodala, že novela zákona o ochraně přírody přes sliby ministra Brabce neotevřela jedinou píď dosud uzavřených částí přírody šumavského parku. Návrh na vyhlášení zón přírodu naopak ještě více před obyvateli a návštěvníky uzavírá.