Studenty čeká v Plzni konference Evropského parlamentu mládeže

Evropský parlament mládeže. Ilustrační foto

Stovka studentů středních škol z celé země i ze zahraničí se sejde ve dnech od 21. do 23. března v Plzni, kde se uskuteční Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže (EPM) v ČR. Studenti budou diskutovat o aktuálních evropských i světových problémech a pokusí se na ně hledat řešení. Kromě toho si středoškoláci prohloubí své znalosti o fungování evropských institucí a zlepší své jazykové dovednosti. Konference totiž probíhá výhradně v angličtině.

„Plzeň je krásné město s bohatou historií, které EPM v ČR navíc už v minulosti navštívil. I proto jsme si jej vybrali pro pořádání Národní výběrové konference. Ta má studenty posunout v jejich dovednostech a přiblížit jim naši organizaci. Z Národní výběrové konference mohou delegáti navíc postoupit na různá mezinárodní zasedání a dále rozvíjet své schopnosti,” vysvětluje hlavní organizátorka zasedání Valentina Dytrychová.

Konference se zúčastní celkem 80 středoškolských studentů z celé České republiky, které doplní desítka zahraničních studentů. Každý účastník bude mít svou přidělenou skupinu, ve které stráví celé čtyři dny konání akce. Program se skládá z několika hlavních bodů. První částí je teambuilding, na který navazuje samotná práce v komisích. Během ní každá skupina diskutuje o svém přiděleném tématu, stanovuje si jeho základní problémy, a pokouší se na ně najít řešení.

Výsledné řešení pak shrne skupina v rezoluci, kterou představí ostatním komisím poslední den na Valném shromáždění. Tam bude o rezolucích všech 90 účastníků společně diskutovat a hlasovat. Všechna témata sjednocuje motto zasedání „Pokrok na pozadí historie,“ mluvit se tak bude například o vesmírném výzkumu, budoucnosti zpracování plastů nebo rostoucích cenách bydlení.

Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrnuje např. Eurovillage, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy a nápoje z různých evropských zemí, nebo panelovou debatu zabývající se aktuálním politickým děním ve společnosti.

„Projekty Evropského parlamentu mládeže v České republice pomáhají seznamovat širokou veřejnou s aktuálním děním a zapojují mladší generace do dialogu právě o jejich budoucnosti. Díky mimoškolnímu vzdělávání skrze naši organizaci mohou studenti nabýt vědomostí a informací, které bohužel české školství ne vždy poskytuje,” dodává předsedkyně organizace Olga Pexídrová.