Studente, navrhni projekt, který pomůže druhým

ilustrační foto: Marie Osvaldová

Navrhni projekt – třeba aplikaci, která turistům pomáhá poznat Národní park Šumava. Takové může být zadání stejnojmenné soutěže ‚Navrhni projekt‘, který Opět po roce vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj soutěž pro středoškolské studenty.   Novinkou letošního ročníku je úprava pravidel, aby studenti měli na soutěž více času.

Cílem  je podnítit zájem studentů o řešení problematických oblastí života ve svém okolí s možností využít prostředky z evropských fondů.  Až pětičlenné týmy  tak mohou přihlásit svůj projekt do 31. ledna 2018 a vyhrát pro celý svůj kolektiv notebooky, kamery či jiné atraktivní ceny. Cena nemine ani učitele, který se se svými studenty do soutěže zapojí.

„Soutěž ‚Navrhni projekt‘ pořádáme již pošesté. Je to koncept, který se osvědčil – nejenom, že se studenti seznámí s fungováním dotací z evropských fondů, ale také začnou aktivně přemýšlet o tom, jak mohou zlepšit své okolí. Kvalita projektů rok od roku stoupá a soutěž má dopad i v reálném životě. Na základě soutěžních projektů vznikl například relaxační park pro seniory nebo už zmíněná aplikace k poznávání Národního parku Šumava,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj.

Soutěž oproti minulému roku doznala změn v pravidlech – studenti již nemusí soutěžit pouze ve dvou až pětičlenných týmech, ale i jako jednotlivci pouze pod vedením svého pedagoga. Další novinkou je prodloužení celé soutěže – studenti díky tomu získají více času na přípravu svých projektů a pedagogové tak mohou lépe začlenit soutěž do výuky. V současné době je také podána žádost o zařazení soutěže do programu Excelence SŠ, který umožňuje finančně podpořit učitele na základě umístění jejich studentů v soutěžích. Další informace jsou k dispozici na stránkách soutěže www.navrhniprojekt.cz     nebo v regionálních Eurocentrech.

Soutěž probíhá do 19. dubna 2018, přičemž projekt je nutné odevzdat do konce ledna 2018. Projekty, které budou následně vybrány pracovníky Eurocenter, postoupí do regionálního kola soutěže. V něm dostanou studenti první možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. Pokud  postoupí, budou ho moci na základě připomínek a doporučení komise ještě zdokonalit před celostátním kolem, které proběhne 19. dubna 2018 v Praze.