Student ze Sutnarky navrhl designovou budku pro netopýry

Zleva student Tomáš Starý a vedoucí práce Jan Korabečný na přípravě budky.

Unikátní budku pro netopýry navrhl student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) ZČU v Plzni Tomáš Starý. Objekt má sloužit k ochraně netopýrů a vznikl při zpracování ateliérové práce na téma les. Teď se budka testuje v CHKO Slavkovský les, který se dlouhodobě věnuje ochraně netopýrů a monitoringu obsazenosti netopýřích budek.

„Výběrem jsem reagoval na svoji rozvíjející se snahu chovat se šetrně k životnímu prostředí. Chtěl jsem, aby design pomohl na správném místě,“ vysvětluje Tomáš Starý, co ho vedlo k návrhu budky pro netopýry. Svůj projekt konzultoval po celou dobu s Přemyslem Tájkem, vedoucím oddělení sledování stavu biodiverzity z CHKO Slavkovský les. Budky netopýrům nahrazují přirozené přírodní úkryty, jako jsou dutiny v kmenech a větvích starých listnatých stromů nebo různé štěrbiny, které z krajiny především v důsledku lesnického hospodaření z velké části vymizely.

Budka pro netopýry se už testuje ve Slavkovském lese

„Rozhodli jsme se pro štěrbinový typ budky vycházející z poznatků, že některé druhy našich netopýrů se přes léto ukrývají právě v různých štěrbinových úkrytech. Tyto úkryty v posledních desetiletích přizpůsobiví netopýři stále častěji vyhledávají v náhradních útočištích v lidských stavbách,“ popisuje Přemysl Tájek s tím, že v takových úkrytech se často vyskytují i takzvané mateřské kolonie, tedy uskupení samic s mláďaty, často v počtu i několika desítek jedinců.

„Mateřské kolonie jsou právem považovány za nejchoulostivější etapu v netopýřím životě. V budkách, které u nás dlouhodobě sledujeme, ale právě tyto „netopýří porodnice“ nacházíme jen zcela výjimečně,“ vysvětluje Tájek. Budka, kterou navrhl student Sutnarky, obsahuje nejen štěrbinové úkryty, ale i jednu větší dutinu. To, jak bude budka netopýrům vyhovovat, se ukáže v CHKO Slavkovský les, kde je nyní umístěna.

Návrhy budky pro netopýry