Střední školy v Plzeňském kraji zahájily školní rok vylepšenými učebnami a vybavením

hejtman Josef Bernard v ZŠ Planá

Další školní rok zahájily krajské střední školy se stabilním počtem žáků v prvních ročnících a moderními prostorami za téměř 150 mil. Kč z projektů IROP. Do konce letošního roku pak bude dokončeno dalších 9 projektů za téměř 90 mil. Kč, mezi které patří například nová hala pro odborný výcvik žáků SOU stavebního v Plzni. Střední školy nabízí nově v letošním roce zajímavé obory pro kováře nebo farmáře.

Celkový počet žáků na středních školách zřizovaných Plzeňským krajem je přibližně 24 000. V loňském školním roce nastoupilo do prvních ročníků středních škol zřizovaných Plzeňským krajem celkem 5 500 žáků. „V letošním školním roce očekáváme nástup přibližně 5 300 žáků včetně víceletých gymnázií. Na obory vzdělání z devátých ročníků nastoupí o 125 žáků více než v loňském roce. Přičemž přesný počet žáků na středních školách bude k dispozici po uzavření výkonových výkazů v polovině října,“ uvedla vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková. Do prvních ročníků základních škol v Plzeňském kraji nastoupilo 5 800 žáků, což je o cca 245 méně než v loňském roce. Na základních školách se vzdělává přibližně 50 000 žáků.

Modernizace a rekonstrukce prostor krajských středních škol

Začátkem školního roku 2018/2019 je dokončováno celkem 18 realizovaných projektů v celkové hodnotě 147 mil. Kč financovaných z prostředků IROP. Finanční prostředky byly vynaloženy především na modernizaci a vybavení škol, byly rekonstruovány učebny, budovány nové výukové prostory, ale i zázemí pro žáky. Vznikly moderní učebny chemie, biologie či fyziky a jazykového vzdělávání. Do odborných učeben bylo pořízeno nové strojní vybavení, jako jsou CNC soustruhy či frézky, nově vybudované učebny přírodních věd a jazykové učebny byly dovybaveny moderním IT vybavením, které odpovídá technologiím využívaným v praxi.

U řady zařízení došlo k posílení konektivity školy. Nově vytvořené prostory nebudou využívány jen pro výuku, ale také pro volnočasové aktivity žáků dané školy a také zde budou realizovány aktivity, na které dochází žáci partnerských základních škol.

Jako jeden z příkladů realizovaných projektů lze uvést projekt na Obchodní akademii na nám. T. G. Masaryka v Plzni, kde je budován bezbariérový vstup do školy a všech učeben školy, byly zrekonstruovány dvě jazykové učebny včetně zázemí pro pedagogy a také došlo na rekonstrukci historické učebny, resp. posluchárny, kde je restaurováno původní vybavení této učebny z první poloviny 20. st., které bude doplněno moderními technologiemi.

Koncem roku 2018 bude dokončeno dalších 9 projektů realizovaných za 87 mil. Kč z prostředků IROP. Do konce kalendářního roku bude dokončena jedna z největších akcí „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ pro Střední odborné učiliště stavební, Plzeň v hodnotě 48,5 mil. Kč. „Nová hala bude sloužit pro žáky stavebních oborů. Bude moderně vybavená, bude sloužit zejména pro praktickou a odbornou výuku žáků. Nové moderní technologie budou splňovat požadavky na nové trendy ve výuce řemeslných oborů,“ upřesňuje Jaroslava Havlíčková.

V současné době probíhají „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení“ pro Gymnázium Luďka Pika, Plzeň v hodnotě 30 mil. Kč. Ke zlepšení výukových podmínek dojde také v zemědělských oborech. Probíhá realizace projektu „Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů“ na SOŠ a SOU Horšovský Týn v hodnotě 26 mil. Kč.

Nové obory

Na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech byl nově otevřen obor Zemědělec – farmář, Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá má nově v nabídce obor Spojový mechanik, na Střední škole a Základní škole v Oselcích byly nově otevřeny tříleté obory Umělecký kovář a zámečník, pasíř a obor Zemědělské práce. Na Střední odborné škole ve Stříbře se od letošního roku mohou žáci nově vzdělávat v oboru Informační technologie.