Strážníci na Doubravce se dočkali. Mají novou služebnu

foto: MP Plzeň

Ve čtvrtek byla slavnostně otevřena nová obvodní služebna Městské policie Plzeň – Doubravka v Polední ulici v Lobzích.

foto: MP Plzeň

Slavnostním přestřižením pásky se završila více jak deset let trvající snaha o umístění doubraveckých strážníků do prostor, kde naleznou trvalé zázemí. V roce 2006 se strážníci přestěhovali ze služebny v Mohylové ulici do objektu nové služebny v Rádiové ulici, který však nebyl ve vlastnictví města Plzně a využívání bylo sjednáno pouze po dobu deseti let. Navíc díky své velikosti ani neumožňoval podstatně navýšit počet strážníků. „Hlavním důvodem bylo vytvořit dobré zázemí strážníkům tak, aby mohli kvalitně vykonávat svoji práci. Jedním z hledisek, proč byla služebna umístěna do této lokality, je to, že nyní bude pokryta dohledem městských strážníků i státních policistů celá Doubravka od Polední po Hřbitovní ulici, kde  se nachází obvodní oddělení státní policie,“ uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Po dlouhé době hledání, přišlo vedení městského obvodu Plzeň 4 s nápadem, který se ukázal jako nejlepší možné řešení pro všechny strany. Nová služebna vznikla rekonstrukcí budovy bývalého výměníku za přispění Magistrátu města Plzně a Plzeňské teplárenské a.s. Strážníci budou i nadále vykonávat nepřetržitou službu v městském obvodě Plzeň 4. Novou služebnou nezískají jen potřebné zázemí, ale budou mít k dispozici i nové technologie, které doposud chyběly. Jde například o monitorovací místnost kamerového systému, jehož využívání přispěje k větší bezpečnosti v obvodě. Budova poskytne místo i pracovníkům z Odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň, výstrojnímu skladu plzeňských strážníků, ale své zázemí zde najdou i řidiči PMDP. Samozřejmostí je bezbariérový přístup pro veřejnost.