Stavitelem mostů 2018 je starosta z Železné Rudy

Starosta Železné Rudy Michal Šnebergr (druhý zleva) přebírá ocenění

Slavnostní předávání ceny Brückenbauer  –  Stavitel mostů 2018 se uskutečnilo v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v hornofalckém městečku Schönsee. Cenu v Kategorii osobnosti obdržel také dlouholetý starosta   Železné Rudy  Michal Šnebergr. Udělování cen proběhlo letos v rámci projektu Kultur ohne Grenzen – Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko 2018, který je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Železná Ruda – ilustrační foto

„Cenu jsem získal také díky svému působení na Železnorudsku a samozřejmě i díky době, ve které žijeme. Pád Železné opony, vstup do EU a přistoupení k  Schengenské dohodě jsou základními předpoklady, aby se mohly dále rozvíjet česko-bavorské vztahy,“ říká Michal Šnebergr.

Cenu „Brückenbauer – Stavitel mostů“, která byla poprvé udělena v roce 2007, získávají občané a instituce za svoji neúnavnou práci, která významně přispívá k porozumění mezi českými a bavorskými sousedními regiony a bývá často vykonávána v rámci čestného úřadu.

„Samozřejmě bych chtěl poděkovat všem, kteří aktivně podporují vstřícné a kamarádské vztahy se sousedy ve spolcích a organizacích. Jsou mezi nimi  Železnorudský klub, hasiči, fotbalisté, Kulturní sdružení přes hranici, Železnorudský smíšený sbor a vlastně skoro všichni železnorudští občané. A také děkuji těm, kteří udržují dobré sousedské vztahy se sousedními Bavory,“ dodává  starosta Šnebergr.