Stavební suť „Recykluji! Neskládkuji“, už po třetí!

Recyklační centrum Plzeň - Valcha. Ilustrační foto/ archiv plzeň.cz

Už po třetí pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se společností AZS 98 konferenci o využití stavebních odpadů s názvem „Recykluji! Neskládkuji“. Uskuteční se dnes od 17 hodin v plzeňském hotelu Continental, kde budou oceněny společnosti, organizace a další subjekty, které aktivně ukládají stavební demoliční odpady nebo odebírají recyklované kamenivo.

Ocenění získalo i město Plánice

Recyklace železa, papíru, plastů nebo skla má v České republice velkou tradici a o její užitečnosti nikdo nepochybuje. Velmi efektivně se ale dá využít i stavební demoliční suť, která přesto stále ještě v některých případech končí na skládkách nebo jako výplň děr v cestách. Síť recyklačních center v Plzeňském kraji dokáže přeměnit devadesát procent demoličního odpadu, který občané a firmy přivezou, na plnohodnotný stavební materiál. V kraji funguje celkem 7 recyklačních center společnosti AZS 98, kromě Plzně jsou to centra v Rokycanech, Zavlekově, Blovicích, Stříbře, Tachově a Domažlicích. Recyklační linky přeměňují odpad na recyklát odpovídající přírodnímu kamenivu, certifikovaný dle konkrétních ČSN norem.

Využitím recyklátu ze stavebních odpadů se snižuje zátěž skládek, šetří se přírodní surovinové zdroje a tím, že se snižuje těžba, se současně snižují i její negativní dopady na krajinu. Kromě ochrany přírody má recyklace stavební suti i řadu dalších výhod. Uložení odpadu do recyklačního centra je například nesrovnatelně levnější než cena ukládky na skládku,“ vysvětluje Petra Kaldová, předsedkyně organizačního výboru konference a ředitelka společnosti AZS 98.