Stavba přesmyku Domažlické třídy v Plzni finišuje

Společnost Swietelsky aktuálně pracuje na v pořadí 3. stavbě plzeňského uzlu, nazvané přesmyk Domažlické trati, a to už od listopadu 2017.

Stavbu lze rozdělit do dvou v podstatě samostatných částí. Je to jednak přestavba kolejiště SŽDC a pak také přeložka ulic Domažlická včetně silničního nadjezdu, který nahradí stávající železniční přejezd. Další významnou částí stavby jsou přeložky inženýrských sítí, a to v rozsahu víc než 40 kilometrů elektrického vedení a přes sedm kilometrů vedení trubního. „Tyto přeložky už jsou hotové včetně asi největší, což je Zátišský sběrač, což je asi 900 metrů ražená štola, která byla proražena v minulém měsíci,“ říká David Sichrovský, ředitel výstavby Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Jedním z cílů celého projektu je zdvoukolejnění železniční trati Plzeň – Domažlice a příprava na její elektrifikaci. Jde o úsek dlouhý přes dva a půl kilometru. Stavebním úpravám se nevyhne ani železniční trať na Cheb a to v délce 1400 metrů. Rekonstrukcí prochází také vlečka Škoda v rozsahu 2350 metrů

„Prakticky před dokončením je most Břeňkova. Původní starý most byl dvoupůlový se stojnou uprostřed, která nedovolala rozšíření stávajícího kolejiště, ale protože se zdvoukolejňuje trať na Domažlice, bylo nutno ho nahradit,“ dodává David Sichrovský.

Pracuje se také na silnici první třídy číslo 26 Domažlická. Ta se dočká přeložky v délce půl kilometru a nahrazení železničního přejezdu trati mimoúrovňovým křížením.

U přeložky Domažlické ulice je asi nejviditelnější vybudovaná část, což je silniční most. „Ten je prakticky hotov a koncem listopadu zde proběhly zatěžkávací zkoušky. V tuto chvíli se vlastně buduje komunikace Domažlická tak, aby mohl být napojen a do léta by měl jít do provozu,“ doplňuje ředitel výstavby Swietelsky Rail CZ s.r.o. David Sichrovský.

Součástí prací je i demontáž takzvaného Faltusova mostu, jednoho z nejstarších svařovaných mostů na světě. Předpokládaný termín dokončení všech stavebních prací je v říjnu letošního roku. Celkové náklady na stavbu jsou víc než 1,6 miliardy korun.