Stav vody v Boleveckých rybnících se po zimně mírně zlepšil

foto: V. Čermák

Podle slov vedoucího Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richarda Havelky se stav vody v Boleveckých rybnících po zimě mírně zlepšil. I když srážek a zejména sněhu, bylo v letošní zimě na Plzeň poměrně dost, z důvodu částečné sublimace a pozvolného tání sněhu a přeschlého podloží došlo ke zvýšeni hladiny v Boleveckém rybníku, zjišťované na přepadu rybníka o pouhých 6 cm, a to od loňského října. Rozdíl mezi přepadem a hladinou Velkého Boleveckého rybníka v těchto dnech činí 73 cm. K přepadu vody po jarním tání došlo naposledy v roce 2017.

Hladina se zvýšila jen o 6 cm, ale je třeba si představit, že zvýšení hladiny o pouhý jeden cm obnáší 5 000 m3 vody. Pro názornost, rybník Košinář obsahuje 50 000 m3, takže jeho vypuštěním, s kterým se v brzké době počítá v rámci opatření při chovu ryb, by se měla zvednout hladina přibližně o 10 cm.

Mírné zvýšení hladiny není výrazně patrné ani na plážích Boleváku, stejně ani na velikosti známého ostrůvku s mohylou.

Přesto vodohospodáři se dívají většinou na situaci v množství vody v soustavě boleveckých rybníků, která, jak známo, je starší než ta jihočeská, optimisticky a věří, že srážky přijdou a situace se bude postupně zlepšovat. V opačném případě, protože, jak už jsme dříve uváděli, prameny a potoky, které dříve zásobovaly boleveckou soustavu rybníků vodou postupně vyschly, včetně pramenů v oblasti Petrovky a Klenovce pod vrchem Krkavec, byla by pak situace určitě kritická.

Více fotografií najdete zde.

Kvalita vody, např. ve Velkém Boleveckém rybníku je i na jaře na vysoké úrovni, je prostá sinic, protože během zimy z důvodu nižších teplot a menšího množství světla je růst i všech vodních rostlin utlumen. I kombajn Bolek je během zimy mimo provoz.

Novým jevem v prostoru boleveckých rybníků je v důsledku stále klesající hladiny spodních vod ohrožování okolních lesů, a to zejména borovic.

Dalším optimistickým momentem je, že Plzeň město zadává zpracování prověřovací studie pro zajištění zlepšení vodnosti Boleveckých rybníků. Studie by měla poukázat na možnosti zachycení podzemních i povrchových vod a zlepšení celkového hospodaření vodou v Plzni městě.