Starostové, peníze máte připraveny!

Už od zítřejšího dne mohou obce Plzeňského kraje žádat peníze na rekonstrukce či obnovu poničeného zařízení nebo na stavební úpravy svého majetku. Finance půjdou z dotačního titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2014. Rozhodli o tom radní kraje na svém posledním jednání a částka, kterou na tyto potřeby alokovali, dosahuje 5 milionů korun. Žádosti je možné podávat prostřednictvím systému eDotace, a to  v termínu od 16. dubna až do 30. června 2014.

„Plzeňský kraj již několik let finančně pomáhá při řešení havarijních stavů a naléhavých potřeb, se kterými se na nás obracejí nejen obce, ale i další subjekty. Tím, že konkrétně tento dotační titul nyní rada schválila, získává Pravidla pro žadatele a příjemce, kde oprávněným žadatelem je pouze obec  plzeňského regionu. Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy majetku obcí PK,“ sdělil náměstek hejtmana Jiří Struček.

Starostové tak mohou žádat o peníze a získat dotaci na konkrétní akci,  kterou je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.  Může se jednat například o kanalizaci či vodovodní řad nebo o neutěšený stav obecních objektů.   Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z  titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2014  zájemci najdou zejména na webových stránkách kraje. Mohou se však také s dotazy obrátit na referenty Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje.

„Zatím můžeme těžko odhadnout, kolik obcí se o dotaci přihlásí. Čas na to mají až do konce června letošního roku. Pokud si starostové nebudou jisti, že žádost vyplní správně, rádi jim pomůžeme, protože víme, že ne všichni vládnou s některými programy v počítači nebo na webu,“ uvedla Bc. Lenka Šmejkalová z oddělení regionálního rozvoje, která má na starosti okresy Plzeň-sever a Rokycany.

Podle slov hejtmana Václava Šlajse zatím kraj počítá s částkou šesti miliónů korun, ale je zřejmé, že ještě nějaký milión přidá.

Jan Malý