Starosta Radislav Neubauer děkoval v Plzni dárcům krve

Bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského udělované za deset bezpříspěvkových odběrů krve předal v minulém týdnu dobrovolným dárcům z centrálního plzeňského obvodu jeho starosta Radislav Neubauer a ředitelka Oblastního spolku Českého Červeného kříže Plzeň-město paní Svatava Slavíková.

Centrální obvod spolu s Oblastním spolkem Českého Červeného kříže Plzeň-město organizuje setkání s dobrovolnými dárci krve dvakrát ročně. Kromě bronzové Janského plakety je pro hosty připraveno i malé pohoštění a květiny. Slavnostní akt doprovodil hrou na varhany Miloš Chaloupka. „Nesmírně si ceníme těch, kteří nezištně myslí i na ostatní. Proto jim alespoň touto formou chceme poděkovat za jejich obětavost,“ poznamenal Radislav Neubauer.