Starosta popřál nejstarší obyvatelce plzeňského centrálního obvodu

foto: ÚMO Plzeň 3

V únoru 2018 oslavila sto tři let svého života paní Anna Červená z Alešovy ulice na Borech a stala se tak nejstarší občankou obvodu.

Paní Červená se celý život věnovala učitelskému povolání. Vyučovala češtinu, matematiku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a tělocvik. Byla rovněž aktivní členkou Sokola. Vychovala dceru a v současnosti se těší již z pěti pravnoučat.

Jubilantka žije se svojí rodinou, s dcerou a zetěm jezdí na zahrádku. Ráda četla, zejména knihy Boženy Němcové. Ještě před několika lety pracovala na počítači, na kterém mimo jiné sepisovala své paměti pro svá vnoučata a pravnoučata.

„Můj recept na dlouhověkost je pracovat fyzicky i duševně,“ říká paní Červená, která v minulosti chodila cvičit, dnes alespoň chodí po bytě. Byť už na televizi nevidí, ráda poslouchá rádio, zejména hudbu. „Jsem na tomto světě ráda a mám naplánováno dožít se 110 let. Přála bych si, aby se všichni lidé měli rádi, i když dnešní doba je velmi komplikovaná,“ dodává Anna Červená.

„Stejně jako dalším obyvatelům našeho obvodu, kteří se dožijí tak úctyhodného věku, jsme přišli popřát i paní Anně. Je obdivuhodné, jak je vitální a vnímavá. Byl jsem velmi překvapen, jak bystrou má paměť a vzpomíná na všesokolské slety, kterých se v mládí aktivně zúčastňovala,“ řekl starosta plzeňského centrálního obvodu Radislav Neubauer, který v doprovodu zástupců ÚMO Plzeň 3 popřál oslavenkyni hodně zdraví a spokojenosti. Z předané kytice a dárkového balíčku měla jubilantka velkou radost.