Správa NP Šumava se dostala do ostrého sporu s vedením Jihočeského kraje

Do sporu se dostala Správa národního parku Šumava (NPŠ) s vedením Jihočeského kraje. Radní kraje totiž rozhodli o podání správní žaloby na proces přípravy nové zonace národního parku, v jehož průběhu Správa národního parku Šumava (NPŠ) za součinnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP) prakticky vyloučila z jednání kraj i jednotlivé obce a neposkytla dostatek odborných materiálů k posouzení nových zón národního parku. To ovšem vedení NPŠ odmítlo.

„Ke zveřejnění podoby nové zonace došlo v lednu 2019, kdy se k zonaci začala vyjadřovat i široká veřejnost. Ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený osobně několikrát předjednával novou podobu zonace se zástupci všech dotčených obcí a osobně ji předjednával se zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje stejně, jako s dalšími členy Rady Národního parku Šumava,“ řekl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

Před samotným hlasováním Rady NP Šumava o nové zonaci se uskutečnilo několik seminářů Rady NP Šumava i za účasti Jihočeského kraje. „V některých obcích, nad rámec zákona, novou podobu zonace hlasovali i ve svých zastupitelstvech. Před samotným hlasováním Správa NP Šumava vypořádala stovky připomínek od široké veřejnosti i samotných členů Rady NP Šumava,“ zdůraznil Dvořák.

Šestačtyřicetičlenná Rada Národního parku Šumava, nakonec zonaci schválila na svém zasedání 7. června 2019 za přítomnosti 41 členů a to v poměru 29 členů pro schválení, čtyři členové proti a osm členů rady se hlasování zdrželo.

„Jihočeský kraj se nemůže smířit se způsobem projednání návrhu zonace, s protichůdnými informacemi, které ho provázely, ani s tím, že bez jakékoliv hlubší diskuse bude minimálně na dalších 15 let stanoven takový režim národního parku Šumava, který bude zásadním způsobem ovlivňovat život a rozvoj v obcích nejen na území parku, ale na území celého kraje, a to bez možnosti ho v průběhu této doby změnit,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

„Postup, který k projednání nových zonací zvolila Správa národního parku Šumava, je z pohledu kraje zcela nepřípustný. Jedním z problémů je skutečnost, že Správa NPŠ dlouhodobě nijak nereflektuje připomínky ze strany kraje a některých obcí a nemá ani snahu je jakýmkoli přezkoumatelným způsobem vypořádat,“ říká Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

První návrh nové zonace NPŠ zveřejnila správa parku na svém webu 22. ledna 2019. „Návrh nové zonace představovala jen mapa, ze které bylo možné pouze vyčíst, do které zóny území spadá. Naprosto chybělo jakékoli zdůvodnění, proč tomu tak je, na základě kterých skutečností bylo území do dané zóny začleněno. Chyběla analýza ekosystémů, vyhodnocení dosavadní péče a rizik. K nalezení nebyly ani jakékoli odborné poznatky ze současného stavu přírody jak na Šumavě, tak i na celém území ČR. Vzhledem k současné kůrovcové apokalypse považujeme takový postup za ohrožující nejen chráněné území parku, ale i celé okolní území,“ doplňuje hejtmanka.